Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Lệ phí trước bạ với đất được đền bù

07/01/2008 14:50

Hỏi: Sau khi được nhận nền đất hoặc nhà được đền bù do bị Nhà nước thu hồi đất, muốn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận thì có phải nộp lệ phí trước bạ hay không?

Trả lời:

- Theo Thông tư 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về lệ phí trước bạ thì khi tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà do được đền bù (kể cả nhà đất mua bằng tiền đền bù) do bị Nhà nước thu hồi nhà đất mà trước đó chủ sở hữu đã nộp lệ phí trước bạ (hoặc thuộc trường hợp không phải nộp, được miễn nộp), sẽ không phải nộp lệ phí trước bạ. Nếu tổ chức, cá nhân nhận đền bù bằng tiền, sau đó mua nhà, đất khác với diện tích lớn hơn phần diện tích nhà, đất bị thu hồi thì chỉ được miễn nộp lệ phí trước bạ tương ứng với phần diện tích nhà, đất bị thu hồi.

(TheoTuổi Trẻ)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang