Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Mức nộp thuế chuyển nhượng đất

12/08/2010 09:18

Hỏi: Khi bán phần đất của ông bà để lại, cha mẹ tôi phải đóng thuế như thế nào? Nghe nói phải nộp 25% đối với khoản chênh lệch giữa giá bán so với giá mua nhưng cha mẹ tôi không xác định được giá mua đất?

nguyettranthianhnguyet@...


- Trả lời:

Theo Điều 22 Nghị định số 100 ngày 8-9-2008 của Chính phủ, thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập tính thuế. Trường hợp không xác định được giá vốn và các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Trường hợp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng và kê khai trên tờ khai thuế thấp hơn giá do UBND tỉnh quy định (đối với quyền sử dụng đất) tại thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực thì áp dụng thuế suất 2% tính trên giá do UBND tỉnh quy định.

Cha mẹ bạn có thể nộp thuế với mức nộp 2% trên giá chuyển nhượng theo quy định nêu trên.

LS NGUYỄN ĐÌNH HÙNG

(Theo PL TPHCM)
 

Dành cho người xây nhà