Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Nghĩa vụ nộp thuế khi chuyển nhượng nhà, đất

05/10/2010 11:57

Hỏi: Khi vay tiền ngân hàng tôi có thế chấp nhà và đất. Khi đến hạn tôi không có tiền trả nợ ngân hàng, sau đó ngân hàng đã làm thủ tục bán nhà đất của tôi. Vậy xin hỏi, trong trường hợp này nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng bất động sản tôi phải nộp hay ngân hàng?

Nguyễn Văn Tuấn - Tp.HCM


- Trả lời:

Theo Thông tư số 161/2009/TT- BTC, ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính quy định về nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế đối với trường hợp chuyển nhượng bất động sản thế chấp bị bán như sau:

Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất (QSDÐ), quyền sở hữu nhà (QSHN), nhưng đem thế chấp, bảo lãnh vay vốn hoặc thanh toán tại ngân hàng, tổ chức tín dụng; đến hết thời hạn trả nợ, cá nhân không có khả năng trả nợ thì ngân hàng, tổ chức tín dụng làm thủ tục phát mại, bán bất động sản đó, đồng thời thực hiện kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thực hiện thanh quyết toán các khoản nợ của cá nhân.

Trường hợp cá nhân có QSDÐ, QSHN, nhưng đem thế chấp để vay vốn hoặc thanh toán với tổ chức, cá nhân khác, nay thực hiện chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) bất động sản đó để thanh toán nợ thì cá nhân có QSDÐ, QSHN phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng thay phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán các khoản nợ. Cá nhân đứng tên trên giấy chứng nhận QSDĐ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi ngân hàng phát mại tài sản là nhà ở, đất ở duy nhất của cá nhân theo quy định.

Luật gia NGUYỄN SƠN
(Theo ĐSPL)

Dành cho người xây nhà