Cần xác định rõ hơn trách nhiệm các bên trong hợp đồng xây dựng

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Tại Hội thảo, nhiều ý kiến được đưa ra như: Cần nâng cao hơn nữa năng lực của chủ đầu tư; linh động thay đổi thiết kế công trình; xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng xây dựng…
Ông Nguyễn Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành, góp ý nghị định mới nên có một chương quy định việc phòng tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng công trình. Còn ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, đề nghị nghị định cần quy định rõ trách nhiệm của các bên trong hợp đồng thi công công trình. “Nếu công trình có xảy ra sai phạm thì không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu đơn vị thi công. Nếu chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ trách nhiệm thì đơn vị thi công muốn sai phạm cũng khó” – ông Hiệp nói.

(Theo PLTP)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Giải Pháp Nào Để Kéo Giảm Giá Căn Hộ Chung Cư?

Chuyên Gia Nhận Định Kịch Bản Thị Trường Bất Động Sản 2024

Phân Khúc Bất Động Sản Nào Là Điểm Nóng Của Thị Trường 2024?