Quy hoạch sử dụng đất: Nghịch lý vẫn tồn tại

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Nguyên nhân của việc có quá nhiều quy hoạch là do cơ chế chính sách. Đơn cử như quy hoạch xây dựng được quy định tại luật Xây dựng 2003 khi chưa có luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Nên đến năm 2009, khi luật Quy hoạch đô thị được ban hành thì phần lớn các nội dung liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng đã có trong luật Xây dựng lại được điều chỉnh tại luật này. Kết quả là cả hai luật này cùng điều chỉnh chung cho một lĩnh vực, tạo ra sự trùng lắp, không đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.
Trước tình hình đó, Quốc hội đã chủ trương sửa đổi luật Xây dựng. Đây là một quyết định hợp lý, nhưng bản dự thảo luật Xây dựng sửa đổi lại bao gồm cả phần quy hoạch xây dựng. Điều này là không hợp lý do hiện nay trên thế giới không có nước nào đưa nội dung quy hoạch xây dựng vào luật Xây dựng. Hơn nữa, đối tượng của xây dựng là công trình, chứ không phải đô thị, không phải vùng. Do đó luật Xây dựng chỉ nên tập trung giải quyết các vấn đề về hoạt động xây dựng công trình (các quy định về tiêu chuẩn, chất lượng lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công và quản lý dự án xây dựng công trình).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại cuộc thảo luận về luật Xây dựng sửa đổi, ĐBQH Thân Đức Nam (Đà Nẵng) cũng cho rằng: “Luật Xây dựng chỉ nên áp dụng chế định quá trình xây dựng trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng, tập trung giới hạn vào hoạt động xây dựng nhưng có biện pháp chế tài cụ thể hơn, có hiệu lực cao để bảo đảm việc thực thi hiệu quả còn liên quan đến trách nhiệm của chủ đầu tư, hoạt động của chủ đầu tư nói chung hay quản lý sử dụng vốn ngân sách…”. ĐB Trịnh Ngọc Phương, tỉnh Tây Ninh cũng nhận định: "Dự thảo luật Xây dựng sửa đổi đưa vào phần quy hoạch đến 27 điều, nhiều nội dung trùng với luật Quy hoạch đô thị đã có. Nên chuyển phần này sang luật Quy hoạch đang điều chỉnh để thống nhất và xuyên suốt…”. Bên cạnh đó, đưa một số nội dung quy hoạch xây dựng như quy hoạch điểm dân cư nông thôn bổ sung vào luật Quy hoạch đô thị và sửa đổi luật Quy hoạch đô thị thành luật Quy hoạch đô thị và nông thôn để tạo sự thống nhất trong hệ thống đô thị và nông thôn trên phạm vi cả nước.
Sự chồng chéo của các văn bản pháp luật hay chuyện một việc phải "chạy" nhiều cấp, nhiều cơ quan đã gây ra rất nhiều phiền phức, hệ lụy cho người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải có sự thống nhất "một cửa", nhất là trong vấn đề xây dựng, quy hoạch để hạn chế phiền phức, giảm nhũng nhiễu và tạo thuận lợi cho công tác quản lý cũng như người thụ hưởng chính sách.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Tan Băng Từ Quý 2/2024?

“Thị Trường Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Đang Ấm Lên”

Dòng Tiền Đầu Tư Đang "Chảy" Về Loại Hình Nào?