Thị trường BĐS: Đừng vội mừng khi thấy tiền "chênh"

Ban nội dung
Được đăng bởi Ban nội dung
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS, trong vài quý trở lại đây, nhiều dự án BĐS tại Hà Nội đã thoát khỏi tình trạng bán cắt lỗ dưới giá và đã có chênh lệch so với mức giá gốc chủ đầu tư đưa ra.
Xu hướng trên được đánh giá là tín hiệu tốt cho thị trường BĐS, do người mua nhà đã thoát ra khỏi tâm lý chờ giá xuống để mua BĐS cắt lỗ. Tuy nhiên, ngay cả khi thị trường có "tiền chênh", cũng không hoàn toàn đã phản ánh khả năng có lãi của thị trường.
Ông Trần Như Trung, Chuyên gia bất động sản cho biết: “Tôi nghĩ, không vội mừng, "tiền chênh" cho thấy tín hiệu tốt cho thị trường và có hướng phát triển”.
Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi Video sau đây:

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS, trong vài quý trở lại đây, nhiều dự án BĐS tại Hà Nội đã thoát khỏi tình trạng bán cắt lỗ dưới giá và đã có chênh lệch so với mức giá gốc chủ đầu tư đưa ra.

Xu hướng trên được đánh giá là tín hiệu tốt cho thị trường BĐS, do người mua nhà đã thoát ra khỏi tâm lý chờ giá xuống để mua BĐS cắt lỗ. Tuy nhiên, ngay cả khi thị trường có "tiền chênh", cũng không hoàn toàn đã phản ánh khả năng có lãi của thị trường.

Ông Trần Như Trung, Chuyên gia bất động sản cho biết: “Tôi nghĩ, không vội mừng, "tiền chênh" cho thấy tín hiệu tốt cho thị trường và có hướng phát triển”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

– See more at: http://vtv.vn/thi-truong/thi-truong-bds-xuat-hien-tien-chenh-khong-han-da-co-lai/108403.vtv#sthash.cA7XZLvo.dpuf

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS, trong vài quý trở lại đây, nhiều dự án BĐS tại Hà Nội đã thoát khỏi tình trạng bán cắt lỗ dưới giá và đã có chênh lệch so với mức giá gốc chủ đầu tư đưa ra.

Xu hướng trên được đánh giá là tín hiệu tốt cho thị trường BĐS, do người mua nhà đã thoát ra khỏi tâm lý chờ giá xuống để mua BĐS cắt lỗ. Tuy nhiên, ngay cả khi thị trường có "tiền chênh", cũng không hoàn toàn đã phản ánh khả năng có lãi của thị trường.

Ông Trần Như Trung, Chuyên gia bất động sản cho biết: “Tôi nghĩ, không vội mừng, "tiền chênh" cho thấy tín hiệu tốt cho thị trường và có hướng phát triển”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

– See more at: http://vtv.vn/thi-truong/thi-truong-bds-xuat-hien-tien-chenh-khong-han-da-co-lai/108403.vtv#sthash.cA7XZLvo.dpuf

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực BĐS, trong vài quý trở lại đây, nhiều dự án BĐS tại Hà Nội đã thoát khỏi tình trạng bán cắt lỗ dưới giá và đã có chênh lệch so với mức giá gốc chủ đầu tư đưa ra.

Xu hướng trên được đánh giá là tín hiệu tốt cho thị trường BĐS, do người mua nhà đã thoát ra khỏi tâm lý chờ giá xuống để mua BĐS cắt lỗ. Tuy nhiên, ngay cả khi thị trường có "tiền chênh", cũng không hoàn toàn đã phản ánh khả năng có lãi của thị trường.

Ông Trần Như Trung, Chuyên gia bất động sản cho biết: “Tôi nghĩ, không vội mừng, "tiền chênh" cho thấy tín hiệu tốt cho thị trường và có hướng phát triển”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

– See more at: http://vtv.vn/thi-truong/thi-truong-bds-xuat-hien-tien-chenh-khong-han-da-co-lai/108403.vtv#sthash.cA7XZLvo.dpuf
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Thị Trường BĐS Đang Ở “Chân Sóng Cuối” Để Xuống Tiền?

Thị Trường Bất Động Sản 2024 Vẫn Còn Khó Khăn?

Động Lực Tăng Trưởng Nào Thúc Đẩy Thị Trường BĐS Việt Nam “Thăng Hoa” Trong Năm 2024?