Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Các cơ quan nhà nước vẫn sẽ quyết định giá đất

16/08/2011 13:42

Đó là khẳng định của ông Phạm Đình Cường, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính).

Việc quyết định giá đất vẫn do các cơ quan Nhà nước quyết định. Việc để cho các tổ chức thẩm định giá đưa ra các đề xuất là để đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Theo ông Cường, từ nhiều năm qua, việc quyết định giá đất, thông thường do Nhà nước thực hiện. Trong vài năm gần đây, để đảm bảo tính khách quan, đặc biệt là tính minh bạch, pháp luật cho phép thuê các tổ chức thẩm định giá độc lập để xác định giá đất.

Việc này đã được làm khá mạnh trong thời gian qua; các tổ chức thẩm định giá độc lập khảo sát và đưa ra đề xuất về giá đất. Căn cứ vào các đề xuất này, một tổ chức liên ngành gồm Sở Tài chính, Sở TN&MT, Cục Thuế sẽ trình UBND cấp tỉnh với tư cách là chủ sở hữu đất đai quyết định giá đất.


(Theo KTĐT)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn