Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chiến lược nhà ở cho người thu nhập thấp thực thi thế nào?

23/02/2012 15:04 

Đã có rất nhiều ý kiến, thắc mắc về chiến lược về nhà ỏ cho những người nghèo, người thu nhập thấp ở khu vực nông thôn, thành thị sẽ được thực thi ra sao? Xung quanh vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã chia sẻ cùng báo giới.

 

Chiến lược nhà ở cho người thu nhập thấp thực thi thế nào? | ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2127/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Bộ trưởng có thể cho biết những điểm mới về định hướng phát triển nhà ở và những nhóm đối tượng nào sẽ được ưu tiên hỗ trợ nhà ở?

Đây là lần đầu tiên chúng ta có một chiến lược phát triển nhà ở dài hạn, khẳng định có chỗ ở thích hợp và an toàn là một trong những quyền cơ bản, là điều kiện cần thiết để phát triển con người một cách toàn diện, đồng thời là nhân tố quyết định để phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. Điểm mới trong Chiến lược lần này là quan điểm: “Phát triển nhà ở là trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội và của người dân”. Phát triển nhà ở không chỉ theo cơ chế thị trường mà Nhà nước có trách nhiệm can thiệp hoặc hỗ trợ để người dân có nhà ở, đặc biệt là những người thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Để thực hiện các quan điểm nêu trên, chiến lược nêu rõ: Một mặt, phải tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng liên quan đến phát triển nhà ở, để thúc đẩy phát triển nhà ở theo cơ chế thị trường, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân có khả năng thanh toán theo cơ chế thị trường. Mặt khác, phải xây dựng chính sách để hỗ trợ những người khó khăn về nhà ở, là những người không có đủ khả năng mua nhà hoặc thuê nhà theo cơ chế thị trường.

Theo đó, Chiến lược đã phân rõ hai loại nhà ở, một loại nhà ở thị trường hàng hoá và một loại nhà ở thị trường phi hàng hoá (có thể hiểu đây là loại nhà ở xã hội - NƠXH). Chiến lược cũng đã phân định rõ nhà ở cho 8 nhóm đối tượng khó khăn cần phải có chính sách cụ thể để hỗ trợ. Đó là: Nhà ở cho người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, người nghèo khu vực đô thị, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sỹ, tri thức, sinh viên, công nhân lao động và nhà ở cho những đối tượng xã hội đặc biệt khó khăn (người tàn tật, người già không nơi nương tựa...).

Cụ thể, trong một năm sẽ có bao nhiêu diện tích NƠXH được xây dựng, thưa Bộ trưởng?

Trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đã đề ra mục tiêu tăng tỷ trọng nhà ở chung cư, đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê tại khu vực đô thị, bao gồm nhà ở cho thuê giá rẻ cho Nhà nước đầu tư và nhà ở cho thuê thương mại cho các thành phần kinh tế đầu tư có sự hỗ trợ của Nhà nước; phấn đấu thực hiện đầu tư xây dựng mới nhà ở mỗi năm khoảng 100 triệu m2 sàn, trong đó, tối thiểu khoảng 20% diện tích sàn trong các dự án phát triển nhà ở tại khu vực đô thị dành cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phát triển NƠXH tại các khu vực đô thị và hỗ trợ các hộ nghèo khu vực nông thôn; phấn đấu xây dựng tối thiểu khoảng 10 triệu m2 NƠXH để giải quyết chỗ ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (chủ yếu là căn hộ chung cư), đáp ứng cho khoảng 60% số sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề và 50% công nhân lao động tại các KCN có nhu cầu về chỗ ở; hoàn thành việc hỗ trợ cho khoảng 400 nghìn hộ gia đình (theo chuẩn nghèo mới) tại khu vực nông thôn cải thiện nhà ở.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu xây dựng tối thiểu 12,5 triệu m2 NƠXH tại khu vực đô thị để giải quyết chỗ ở cho người thu nhập thấp.

Trong lúc cả hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, cắt giảm đầu tư công. Vậy, việc triển khai Chiến lược nhà ở quốc gia có ảnh hưởng đến mục tiêu chung? Nguồn lực đầu tư cho Chiến lược sẽ được huy động từ đâu?

Nghị quyết Hội nghị TƯ 3 (khoá XI), Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII và mới đây nhất, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Chính phủ nhấn mạnh: “Năm 2012, tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”.

Như vậy, cho dù tình hình kinh tế của đất nước còn khó khăn, chúng ta phải tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng cùng với đó, phải bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, trong đó, đặt ra các chương trình, giải pháp để quan tâm đến đối tượng người nghèo, người thu nhập thấp. Do đó, trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đã nêu rõ quan điểm: “Phát triển nhà ở là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Nhà nước ban hành chính sách thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển, đồng thời, có chính sách để hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở, nhằm góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại”.

Về nguồn lực và phương thức phát triển NƠXH sẽ được triển khai đa dạng theo nhiều hướng, như: Nhà nước đầu tư nhà ở cho thuê giá rẻ, đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT), hình thức hợp tác công - tư (PPP); ưu đãi để DN đầu tư nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; hỗ trợ để người nghèo khu vực nông thôn, khu vực thường xuyên bị thiên tai cải thiện nhà ở... Các DN cần xác định trách nhiệm xã hội của mình để tham gia mạnh mẽ hơn vào các chương trình phát triển nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Bên cạnh đó, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các địa phương, DN và mọi tầng lớp nhân dân giải quyết vấn đề nhà ở.

Có ý kiến bày tỏ sự hoài nghi về tính khả thi của Chiến lược nhà ở quốc gia. Vậy, xin Bộ trưởng cho biết, hiện nay, chúng ta đã có tiền đề, cơ sở ban đầu nào để người dân đặt lòng tin vào một chính sách lớn của Chính phủ ?

Như trên tôi đã đề cập, nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là một trong quyền cơ bản của con người. Những năm gần đây, đáng mừng là một số địa phương và DN bước đầu đã quan tâm thúc đẩy phát triển dự án NƠXH. Tổng số khoảng 300 dự án nhà ở thu nhập thấp và nhà ở công nhân khu công nghiệp đã đăng ký thực hiện trong giai đoạn 2009 - 2015, với tổng mức đầu tư khoảng 55 nghìn tỷ đồng. Hiện đã có 27 dự án nhà ở cho công nhân khu công nghiệp với tổng mức đầu tư trên 3 nghìn tỷ đồng; 42 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp với tổng mức đầu tư 4,5 nghìn tỷ đồng đang được triển khai thực hiện.

Ngoài ra, có 94 dự án nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng với tổng mức đầu tư khoảng 8 nghìn tỷ đồng cũng đang được thực hiện đầu tư xây dựng... Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm hỗ trợ cho các hộ nghèo cải thiện nhà ở, trong đó, đã có hàng triệu lượt hộ nghèo được Chính phủ hỗ trợ xây mới, cải tạo nhà ở, điển hình là các Chương trình tôn nền vượt lũ và nhà ở ĐBSCL, Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo tại khu vực nông thôn, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, cuối năm 2011 vừa qua, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 2196/CT-TTg về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường BĐS, trong đó, yêu cầu phải “tái cơ cấu“ hàng hóa BĐS cho phù hợp với nhu cầu của thị trường; đẩy mạnh phát triển các loại hình NƠXH có sự tham gia, điều tiết của Nhà nước để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Tất cả hiện thực nêu trên là cơ sở, là tiền đề để chúng ta có thể tin vào một chính sách lớn của Chính phủ sẽ được triển khai tích cực trong thời gian tới.

Thưa Bộ trưởng, ngay trong năm 2012 này, Bộ Xây dựng sẽ triển khai các giải pháp nào để khẩn trương đưa các nội dung trong Chiến lược nhà ở quốc gia vào thực tiễn cuộc sống?

Trước hết, để hỗ trợ cho người dân có khó khăn nhà ở, chúng ta phải hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến nhà ở. Thứ hai, phải làm tốt công tác quy hoạch. Trước đây, quy hoạch chúng ta không nói loại nhà ở gì, nhưng lần này, trong dự thảo Nghị định về quản lý phát triển đô thị (thay thế Nghị định số 02/2006/NĐ-CP của Chính phủ), Bộ Xây dựng đã có đề xuất trong đồ án quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết phải làm rõ khu vực và quỹ đất xây dựng NƠXH. Quỹ đất này không được sử dụng vào các mục đích khác. Các địa phương phải dành một phần ngân sách thu tiền sử dụng đất để đầu tư phát triển NƠXH. Đặc biệt là khi Chiến lược đã yêu cầu phải pháp luật hoá công tác phát triển NƠXH, tức là mỗi địa phương phải đưa chỉ tiêu phát triển NƠXH vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm và dài hạn của địa phương mình và coi đây là một nhiệm vụ chính trị phải hoàn thành.

Với trách nhiệm là cơ quan nghiên cứu chính sách để tham mưu cho Chính phủ, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng và dự kiến quý I/2012 sẽ trình Chính phủ phương án thành lập Quỹ tiết kiệm nhà ở, để huy động các nguồn vốn khác nhau trong xã hội tập trung cho mục tiêu phát triển nhà ở. Cùng với đó, thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ thực hiện tốt vai trò hoạch định chính sách. Chính sách là công cụ quan trọng để định hướng, tạo điều kiện cho mọi nguồn lực, thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở, trong đó, ưu tiên cho phát triển NƠXH. Cùng với đó, vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, cổ vũ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, động viên các DN và các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội, cũng là một trong những giải pháp quan trọng để mục tiêu “phát triển con người toàn diện” từng bước được thực hiện.

Trân trọng cám ơn Bộ trưởng!

(Theo Baoxaydung )

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Bạn quan tâm tới xe hơi?
Về đầu trang