Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đấu giá quyền sử dụng đất: Giá sàn phải sát với thực tế

28/10/2008 13:36 

Giá sàn làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất được xác định trên nguyên tắc sát với giá thực tế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất tại khu vực của các thửa đất liền kề gần nhất có cùng mục đích sử dụng với thửa đất đấu giá.

Quy định về việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành theo quyết định số 43/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, quỹ đất để tổ chức đấu giá phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử đụng đất và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời được UBND TP (hoặc UBND cấp huyện trong trường hợp được ủy quyền) phê duyệt giá sàn, bước giá làm căn cứ đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với giá sàn trong trường hợp giao đất có thuê tiền sử dụng đất thì giá tối thiểu làm căn cứ xác định không thấp hơn chi phí GPMB cộng với suất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (nếu có) và tiền sử dụng đất theo khung giá quy định cho 1m2 đất.

Giá sàn trong trường hợp thuê đất không thấp hơn giá cho thuê đất theo quy định của UBND TP và giá thu tiền khi cho thuê đất còn bao gồm chi phí để tạo lập ra khu đất và lợi thế về vị trí địa lý theo xác định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tiền thuê đất.

Bước giá được quy định tối thiểu là 100.000 đồng/m2 và tối đa là 1 triệu đồng/m2 đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất; 1.000 đồng/m2/năm đến 20.000 đồng/m2/năm đối với trường hợp cho thuê đất.

Tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi hoàn trả phần ngân sách thành phố đã ứng, thanh toán các chi phí hợp pháp và nghĩa vụ tài chính sẽ phải nộp vào ngân sách.

 Theo Dân Trí

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang