Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Dự án Luật Quy hoạch đô thị: Chưa rõ vai trò của KTS trưởng

25/09/2008 14:19

Kiến trúc sư trưởng phải được quyền độc lập giám sát việc thực hiện quy hoạch đô thị.

Chiều qua (24-9), UBTVQH đã thảo luận dự án Luật Quy hoạch đô thị. Phần lớn các ý kiến xoay quanh nội dung mới của dự án luật là quy định về hội đồng kiến trúc quy hoạch và kiến trúc sư trưởng Theo dự án luật, “hội đồng kiến trúc quy hoạch là một tổ chức tư vấn, phản biện chuyên ngành cho UBND các cấp về các vấn đề liên quan đến kiến trúc, quy hoạch đô thị; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị”.

Và “kiến trúc sư trưởng có nhiệm vụ tư vấn, tham mưu, phản biện cho chủ tịch UBND TP về các vấn đề liên quan đến quy hoạch, kiến trúc đô thị”.

“Quy định như thế sẽ làm kiến trúc sư trưởng và hội đồng kiến trúc quy hoạch giẫm chân lên nhau” - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục Đào Trọng Thi nhận xét.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Hà Văn Hiền cho biết thêm: Khi thẩm tra dự án luật đã tồn tại nhiều ý kiến khác nhau.

Có ý kiến đề nghị ghép chức danh kiến trúc sư trưởng với chức vụ giám đốc Sở QHKT hoặc kiến trúc sư trưởng đồng thời là chủ tịch hội đồng kiến trúc quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi cho kiến trúc sư trưởng thực hiện tốt vai trò phản biện quy hoạch, kiến trúc đô thị.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không nên có chức danh kiến trúc sư trưởng vì ở các đô thị đều đã có các cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch đô thị.

Lại có ý kiến đề nghị cần quy định mỗi đô thị chỉ có hoặc là kiến trúc sư trưởng hoặc là hội đồng kiến trúc quy hoạch, không để tồn tại cả hai cơ quan trên trong cùng một đô thị.

Giải trình cho những băn khoăn trên, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân cho biết dự án luật quy định theo hướng kiến trúc sư trưởng là chức danh được áp dụng tại các TP trực thuộc trung ương, các TP có tính chất đặc thù, có ý nghĩa quốc gia về văn hóa, lịch sử cần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị.

“Nghĩa là ở những đô thị cần một cái đầu để định hướng kiến trúc và không phải đô thị nào cũng có chức danh này. Còn hội đồng kiến trúc quy hoạch là nơi tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh chăm lo các vấn đề quy hoạch kiến trúc” - ông Quân nói.

Thường trực Ủy ban Kinh tế tán thành việc cần có quy định về kiến trúc sư trưởng, vì đây là mô hình khá phổ biến ở nhiều nước trong giai đoạn phát triển tương tự VN hiện nay.

Tuy nhiên, ủy ban này cho rằng cần quy định rõ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của kiến trúc sư trưởng không chỉ là tư vấn, tham mưu mà cần phải có quyền hạn nhất định trong quản lý nhà nước về quy hoạch.

Theo Pháp Luật TP

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang