Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Khắc phục tình trạng chắp vá trong quy hoạch và kiến trúc đô thị

14/08/2008 09:46 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân vừa trình Chính phủ Dự án Luật Quy hoạch đô thị. Đó là dự án Luật rất quan trọng, phục vụ cho công tác quản lý, quy hoạch đô thị đang phát triển rất nhanh hiện nay, khắc phục tình trạng chắp vá trong kiến trúc đô thị.

Khắc phục tình trạng chắp vá trong quy hoạch và kiến trúc đô thị
Mô hình quy hoạch phát triển hai bên sông Hồng.
“Bùng nổ” các đô thị
 
Theo Bộ Xây dựng, trong thời gian qua, với chính sách đổi mới, hội nhập, cùng với sự phát triển nhanh về các mặt kinh tế – xã hội, hệ thống các đô thị ở nước ta đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng, chất lượng và quy mô. Tính đến nay cả nước ta đã có trên 743 đô thị các loại (bao gồm từ đô thị loại 5 đến đô thị loại đặc biệt) trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt (thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).
 
Ngoài ra, cả nước hiện đang có trên 160 khu công nghiệp tập trung, 28 khu kinh tế cửa khẩu và khu kinh tế đặc thù, góp phần mở rộng mạng lưới đô thị quốc gia, tạo tiền đề cho sự phát triển đô thị tại các vùng ven biển và biên giới.
 
Nhiều khu đô thị mới đã và đang được hình thành với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, góp phần giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của các đô thị hiện nay, nhất là vấn đề nhà ở và các dịch vụ đô thị. Bộ mặt đô thị Việt Nam nói chung đã có nhiều khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại.
 
Quy hoạch đô thị không đồng bộ, gây bất cập, lãng phí lớn
 
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, thực tế phát triển đô thị ở nước ta vẫn còn một số vấn đề tồn tại, đặc biệt là trong công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị, làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển các đô thị nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung.
 
Việc quản lý, sử dụng đất đai trong đô thị còn lãng phí, tổ chức quản lý không gian đô thị, nhất là không gian ngầm còn bất cập. Tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị chậm được cải thiện. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ đô thị còn nhiều yếu kém, không đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tế xã hội. Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiếu kế hoạch, không đồng bộ, gây lãng phí lớn. Các vấn đề nhà ở, giao thông đang gây nhiều bức xúc; hình ảnh các đô thị Việt Nam còn thiếu bản sắc.
 
Thực trạng nêu trên có nhiều nguyên nhân, trước hết là do công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị còn thiếu cơ sở pháp lý. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, hiệu lực pháp lý thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý toàn diện về xây dựng phát triển đô thị. Các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý quy hoạch xây dựng mới chỉ ở cấp Nghị định của Chính phủ và điều tiết quy hoạch xây dựng nói chung cả trong đô thị và các khu chức năng ngoài đô thị.
 
Năm 2003 khi nghiên cứu Luật Xây dựng, Chính phủ đã đề xuất ban hành Luật Quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên các quy định về quy hoạch xây dựng chỉ được kết cấu thành một chương trong Luật Xây dựng. Do vậy, chưa có đầy đủ quy định về quản lý, phát triển đô thị theo quy hoạch.
 
Cần phải có Luật Quy hoạch đô thị
 
Trong tờ trình Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân nêu rõ, thực tế đang đòi hỏi bức thiết việc ra đời Luật Quy hoạch đô thị để giải quyết, khắc phục những vấn đề thực tế và nguyên nhân nêu trên. Xây dựng Luật quy hoạch đô thị là bước pháp điển hoá quan trọng, nhằm mục đích tạo lập  khuôn khổ pháp lý đầy đủ và rõ ràng cho công tác quy hoạch và phát triển đô thị ở nước ta.
 
Luật được xây dựng qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong khu vực và trên thế giới (như Anh, Pháp, Nga, Ai-len, Phần Lan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc...).
 
Trong quá trình xây dựng Luật quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng cũng đã tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu tham gia trong các hội thảo cũng như ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương và chỉnh sửa dự thảo Luật gửi Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Sau khi có văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp số 2493/BTP-PLDSKT ngày 07/8/2008, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn chỉnh Dự án Luật.
 
Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị bao gồm 7 chương, 80 điều. Chương I là những quy định chung quy định về các vấn đề chung nhất, có tính nguyên tắc của vấn đề quy hoạch đô thị; Chương II- Lập quy hoạch đô thị; Chương III- Tổ chức thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; Chương IV - Điều chỉnh quy hoạch đô thị; Chương V - Tổ chức thực hiện và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch; Chương VI – Thanh tra và xử lý vi phạm; Chương VII - Điều khoản thi hành.
 
Bộ Xây dựng cũng cho biết về nội dung trong dự thảo Luật, hiện còn có một số ý kiến khác nau như vấn đề hạ tầng kỹ thuật đô thị. Ý kiến thứ nhất đề nghị: Luật quy hoạch đô thị cần phải quy định đầy đủ các nội dung liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, sử dụng các công trình hạ tầng đô thị. Ý kiến thứ hai đề nghị: Luật này không nên quy định về toàn bộ các nội dung nêu trên mà chỉ quy định về nội dung, yêu cầu, nguyên tắc quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị và quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch được duyệt.
 
Dự thảo Luật được thiết kế theo ý kiến thứ hai vì một trong những yêu cầu quan trọng của quy hoạch đô thị là phải bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, do vậy nội hàm của quy hoạch đô thị đã bao gồm cả quy hoạch hạ tầng. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật là một bộ phận không tách rời của quy hoạch đô thị…
 
Mặt khác, về vấn đề Kiến trúc sư trưởng đô thị cũng có hai loại ý kiến. Ý kiến thứ nhất đề nghị: Không nên có chức danh “Kiến trúc sư trưởng” và không quy định trong Luật quy hoạch đô thị đã có các cơ quan chuyên môn giúp UBND các cấp quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch đô thị. Ý kiến thứ hai đề nghị: Luật này cần có quy định về Kiến trúc sư trưởng đô thị để tư vấn, phản biện cho UBND thành phố về quản lý quy hoạch - kiến trúc và phát triển đô thị theo hướng vừa hiện đại vừa có bản sắc.
 
Dự thảo Luật được thiết kế theo ý kiến thứ hai vì đây là chức danh quản lý đặc thù về kiến trúc đô thị nhằm tạo ra diện mạo đô thị có bản sắc được xã hội thừa nhận, giữ gìn và trở thành bản sắc văn hoá của từng vùng, từng địa phương; khắc phục tình trạng chắp vá hiện nay trong kiến trúc đô thị ở nước ta. Mặt khác, kinh nghiệm thế giới cho thấy trong thời kỳ đầu phát triển đô thị, nhiều nước đều áp dụng mô hình Kiến trúc sư trưởng để quản lý kiến trúc đô thị. Do vậy, Tại Nghị định số 29/2007/NĐ-CP ngày 27/2/2007 của Chính phủ về quản lý kiến trúc đô thị cũng đã giao Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ nghiên cứu đề án thành lập Kiến trúc sư trưởng thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 
Để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với điều kiện, tính chất đặc thù của nước ta hiện nay, dự thảo Luật Quy hoạch đô thị quy định chức danh Kiến trúc sư trưởng chỉ áp dụng tại các thành phố trực thuộc trung ương, có tính đặc thù, có ý nghĩa quốc gia về văn hoá, lịch sử cần bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị.

Theo Báo Xây dựng

Tin nhiều người đọc

 

Rầm rộ rao bán "nhà nát" ở TP.HCM (08:48 19/10/2019)

Nhiều “ông lớn” bất động sản đổ bộ về Cần Thơ (08:00 21/10/2019)

Quận 2 - Xu hướng sở hữu bất động sản cao cấp của người thành đạt (07:00 19/10/2019)

Thị trường bất động sản cuối năm: Chung cư hay đất nền sẽ “lên ngôi”? (13:49 21/10/2019)

Vốn dưới 1 tỷ đồng, nhà đầu tư nhỏ, lẻ Hà Nội đang đổ tiền vào đâu? (09:27 21/10/2019)

Vì sao giá nhà ở Việt Nam cao? (17:26 17/10/2019)

Tin mới nhất

 

Đầu tư BĐS ra nước ngoài: Quản không được, cấm dễ xảy ra đầu tư "chui" (08:02 23/10/2019)

"Càng cắm đầu mua đất Đông Anh, càng làm giá cho người bán" (08:14 21/10/2019)

“Đừng đi vay tiền để đầu tư đất nền” (16:41 18/10/2019)

Bất động sản "bất động", nhiều ngành vạ lây (08:30 17/10/2019)

Lời nhắn nhủ doanh nghiệp địa ốc: Đừng chộp giật, đừng kiếm 10 để chi 5 thoát tội còn 5 “đút túi” (13:49 14/10/2019)

Người mua nhà đất đang chạy theo đám đông (08:16 14/10/2019)

Tin cũ hơn

 

Chỉ số bất động sản: Ngăn ngừa tình trạng "thổi giá" (09:31 14/08/2008)

Tập đoàn bất động sản lớn nhất thế giới CBRE (Mỹ): Thị trường nhà đất Việt Nam trung và dài hạn rất khả quan (09:25 14/08/2008)

Giao dịch nhà đất: Nên chọn tiền hay vàng? (09:13 14/08/2008)

Nhà đất Hà Nội khó khởi sắc trong ngắn hạn (08:37 14/08/2008)

Xây dựng các khu đô thị mới đồng bộ là hướng phát triển đô thị hiện đại (09:56 13/08/2008)

Quy hoạch Hà Nội mới: Phát triển Hà Tây (cũ) theo hướng nào? (09:33 13/08/2008)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang