Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Nếu bỏ công chứng mua bán nhà đất, có thể tiết kiệm 2.700 tỉ đồng/năm

08/06/2011 08:27 

Ngày 7/6, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (VPCP) đã tổ chức buổi tham vấn về việc thực thi nghị quyết của Chính phủ về bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng, giao dịch về nhà ở và quyền sử dụng đất.

Một ý kiến được khá nhiều người ủng hộ tại buổi tham vấn, đó là: “Nên bãi bỏ quy định bắt buộc công chứng đối với các hợp đồng dân sự liên quan về nhà ở và quyền sử dụng đất. Thay vào đó, người dân có quyền tự quyết định có công chứng hay không”.

Theo các chuyên gia, Bộ luật Dân sự đã quy định người dân có quyền tự định đoạt trong các giao dịch dân sự với nhiều hình thức như giao dịch bằng miệng giữa hai bên, bằng văn bản hoặc hợp đồng có sự làm chứng của bên thứ ba. Vì vậy, quy định hiện hành bắt buộc các giao dịch về nhà đất phải công chứng là không hợp lý.

Theo tính toán của Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, nếu bãi bỏ quy định bắt buộc phải công chứng sẽ tiết kiệm được 2.700 tỉ đồng/năm. Phương án này cũng đã được Chính phủ thông qua tại các Nghị quyết số 25/2010 và 52/2010. Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi Điều 93 Luật Nhà ở theo hướng bãi bỏ yêu cầu bắt buộc công chứng đối với bảy loại hợp đồng về nhà ở. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho rằng vấn đề này cần tiếp tục thảo luận, lấy ý kiến của nhiều cơ quan, ban ngành có liên quan để có cái nhìn thấu đáo hơn, chặt chẽ hơn.

(Theo PLTP)


Dành cho người xây nhà

Về đầu trang