Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tiền sử dụng đất thu sát giá thị trường khó thực hiện

29/06/2010 15:59

Đó là nhận định của nhiều chuyên gia cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản đưa ra tại buổi tọa đàm “Tiền sử dụng đất thu theo giá thị trường” vừa được Hiệp hội BĐS VN và tạp chí Thị trường giá cả BĐS và tài sản tổ chức tại Hà Nội.

Tiền sử dụng đất thu sát giá thị trường khó thực hiện

Theo quy định của Nghị định 69 bổ xung quy định về quy hoạch srư dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư…nếu doanh nghiệp được giao đất không qua đấu giá, đấu thầu mà giá đất nhà nước vào thời điểm giao đất chưa sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường thì UBND cấp tỉnh/TP sẽ định giá lại cho sát với giá chuyển nhượng trên thị trường.Nhà nước phải thuê tư vấn thẩm định giá và phải qua hội đồng xét duyệt.

Số tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp phải nộp là tiền sử dụng đất theo giá thị trường trừ đi số tiền doanh nghiệp bỏ ra bồi thường GPMB. Theo các doanh nghiệp, cách tính như vậy là không hợp lý vì chi phí đầu tư hạ tầng, lãi vay ngân hàng…chưa được tính đến. Sau khi đầu tư hạ tầng cơ sở cho dự án, chính các doanh nghiệp đã tạo giá mới cho đất dự án, nếu lấy giá mới này để tính tiền sử dụng đất thì không hợp lý, các dự án BĐS sẽ đều bị lỗ. Hơn nữa thủ tục xác định giá đất sát với giá thị trường rất phức tạp. Các doanh nghiệp cho rằng, việc phải thuê các công ty thẩm định giá và phải qua hội đồng xét duyệt sẽ tạo cơ chế xin cho, gây ách tắc cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

Thực tế từ khi Nghị định 69 có hiệu thực thi hành, đến nay chưa có doanh nghiệp nào nộp tiền sử dụng đất vì những vướng mắc trên. Các doanh nghiệp cũng kiến nghị tiền sử dụng đất cần phải quy định một mức đóng góp cụ thể mà ai cũng có thể tính toán được trước khi quyết định đầu tư.

Theo Báo Xây Dựng

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang