Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tp.HCM: Quản lý phát triển đô thị, người dân không được góp ý từ đầu

15/09/2011 08:34 

Đây là phát biểu của ông Nguyễn Trọng Hòa, viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Tp.HCM tại hội thảo “Kinh nghiệm trong việc huy động cộng đồng, tổ chức xã hội cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý, phát triển đô thị và nhà ở” diễn ra ngày 14/9 do Hiệp hội Các đô thị VN tổ chức.

Theo ông Hòa, trong quá trình phát triển đô thị có những vấn đề, những dự án cần lấy ý kiến từ người dân thì các đơn vị không lấy ý kiến hoặc chỉ mời những người dân nào đồng thuận. Có những dự án khi đã thiết kế xong hết mới hỏi người dân đồng ý hay không chứ không cho họ tham gia góp ý ngay từ đầu...

Ông Quách Hồng Tuyến, phó giám đốc Sở Xây dựng TP, cho rằng vai trò của người dân là một trong ba yếu tố quyết định sự thành công của các dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo nhà ở. Cụ thể như dự án nâng cấp đô thị khu vực Tân Hóa - Lò Gốm (Tp.HCM) trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư có 88,5% người tham gia đóng góp, đến giai đoạn thực hiện thì tỉ lệ hộ dân tham gia tăng lên 96,4% đã góp phần làm dự án thành công.

Ông Hòa và một số đại biểu quốc tế cho rằng để công tác quản lý, phát triển đô thị tốt hơn, ngoài việc tăng cường tính công khai minh bạch còn phải ban hành những quy định cụ thể về việc tham gia đóng góp của người dân cũng như các tổ chức khác...


(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang