Vượng khí không ngừng tăng nhờ kê giường ngủ đúng hướng

08/09/2017 13:23

Giường ngủ nếu được kê đúng hướng sẽ có tác dụng rất lớn trong việc thu hút vượng khí cho cả gia đình. Giường ngủ kê ở những hướng khác nhau sẽ mang những ý nghĩa khác nhau.

hướng kê giường ngủ

Dành cho người xây nhà

💬