HÌNH ẢNH

1. Mục hình ảnh được cập nhật mới như sau:

- VIP Đặc biệt - 24 ảnh
- VIP1 - 20 ảnh
- VIP2 & VIP 3 - 18 ảnh
- VIP Ưu đãi - 16 ảnh
- Tin thưởng - 8 ảnh

2. Hình ảnh trong tin đăng phải là ảnh BĐS được quảng cáo. Trường hợp hình ảnh có dấu logo/tên miền website thì logo/tên miền website đó phải trực thuộc đơn vị/cá nhân đăng tin quảng cáo và phải liên quan đến BĐS được quảng cáo, đồng thời tên miền, logo đó phải được đóng dấu gọn gàng vào 1 góc của ảnh.

3. Sử dụng hình ảnh thật, rõ ràng. Không đăng trùng hình ảnh, ảnh nghiêng, ảnh đổ, ảnh mờ, ảnh lộn ngược, ảnh không liên quan đến bất động sản.

4. Không chèn các thông tin khác ngoài quy định trên (ví dụ: không chèn chữ, số điện thoại,… vào hình ảnh).