Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bán nhà đang cho thuê

08/10/2008 10:55

Hỏi: Tôi đang cho thuê một căn nhà. Hợp đồng thuê chưa hết hạn nhưng tôi muốn bán nhà thì phải làm sao cho đúng quy định?

Trả lời:

Ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó phòng Công chứng số 7 TP HCM, cho biết, theo các điều 97, 104 Luật Nhà ở, trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở.

Trong thời hạn một tháng kể từ ngày bên thuê nhà nhận được thông báo mà không mua thì chủ sở hữu nhà được quyền bán cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn. Trường hợp chủ sở hữu nhà chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê mà thời hạn thuê nhà vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Trước khi làm thủ tục bán nhà, chủ sở hữu có thể gửi văn bản thông báo cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở trong thời hạn quy định nêu trên.

(Theo Pháp Luật TP HCM)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn