Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bán phần nhà ở của mình có cần sự đồng ý của đồng sở hữu không?

09/08/2010 08:36

Hỏi: Căn nhà tôi đang ở là tài sản chung của tôi và 2 người chị. Nay tôi muốn bán phần diện tích nhà của mình có nhất thiết phải được sự đồng ý của 2 chị tôi không?

Các chị tôi có quyền ưu tiên mua lại phần nhà của tôi không? Và thủ tục là như thế nào?

Trần Tâm (Đống Đa, Hà Nội)

- Trả lời:

Theo qui định tại Điều 96 - Luật Nhà ở năm 2005 qui định:

“1. Việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu bằng văn bản.

Trường hợp có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung không đồng ý bán thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác có quyền làm đơn yêu cầu toà án giải quyết theo quy định của pháp luật. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung được quyền ưu tiên mua, nếu các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung không mua thì nhà ở đó được bán cho người khác.

Trường hợp có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung vắng mặt mà đã được toà án tuyên bố mất tích thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung còn lại được quyền bán nhà ở đó; phần giá trị quyền sở hữu nhà ở của người mất tích được xử lý theo quy định của pháp luật dân sự.

2. Trong trường hợp có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung bán phần quyền sở hữu nhà ở của mình thì các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua; trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo về việc bán phần quyền sở hữu nhà ở và điều kiện bán mà không có chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung nào mua thì phần quyền đó được bán cho người khác. Trong trường hợp vi phạm quyền ưu tiên mua thì xử lý theo quy định của pháp luật dân sự”.

Căn cứ vào điều luật trên, nếu căn nhà bạn muốn bán là tài sản chung hợp nhất của bạn và 2 chị bạn thì theo qui định của pháp luật nếu bạn muốn bán phần tài sản của mình thì nhất thiết phải có sự đồng ý bằng văn bản của các đồng sở hữu còn lại. Nếu căn nhà đó là tài sản chung theo phần thì bạn có thể bán phần tài sản của mình mà không cần phải có sự đồng ý của các đồng sở hữu còn lại. Khi bạn bán nhà ở đó thì các đồng sở hữu được quyền ưu tiên mua.  

LS Bùi Sinh Quyền

(Theo ANTĐ)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn