Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất

21/06/2013 07:42  |  Theo TTO

Hỏi: Gia đình tôi đi kinh tế mới từ Bắc vào Nam theo chủ trương của Nhà nước và được giao 4.000m2 đất (năm 2001) để sản xuất nông nghiệp, đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Năm 2005, vì hoàn cảnh khó khăn nên tôi đã bán 4.000m2 đất trên cho ông B.

Khi đó, hai bên chỉ viết giấy tay thỏa thuận trao đất và tiền, không làm các thủ tục khác theo quy định. Hiện nay Nhà nước thu hồi một phần đất để xây dựng kênh tưới và đã hỗ trợ ông B một khoản tiền. Theo UBND xã xác nhận thì ông B sử dụng đất không đủ điều kiện bồi thường nên chỉ được hỗ trợ.

Xin hỏi, nếu tôi viết đơn khiếu nại quyết định hỗ trợ của UBND huyện và yêu cầu bồi thường về đất cho tôi thì có hợp pháp không? Cảm ơn.

Nguyễn Duy Tài (duytai89@...)

Trả lời

 

 


Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã được Nhà nước giao đất với diện tích 4.000m2 vào năm 2001. Như vậy, cần làm rõ xem việc giao đất này có thể hiện bằng quyết định giao đất hay không?

Trường hợp có quyết định giao đất thì cho dù đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy tay từ bạn, ông B vẫn đủ điều kiện để được nhận tiền bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Trường hợp không có quyết định giao đất thì cần phải làm rõ xem phần diện tích đất bị thu hồi có thuộc trường hợp đủ điều kiện để Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất hay không?

Cụ thể, do không có bất cứ một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 điều 50 Luật đất đai, thời điểm sử dụng đất đối với thửa đất trên là vào năm 2001 (được xem là sử dụng từ 15-10-1993 đến trước ngày 1-7-2004) nên ông B chỉ được bồi thường đối với phần diện tích đất bị thu hồi nếu thỏa mãn đầy đủ các điều điều kiện sau:

1. Tại thời điểm thu hồi đất, phần diện tích đất bị thu hồi được UBND cấp xã xác định là đất không tranh chấp;

2. Phần diện tích đất bị thu hồi không thuộc một trong các trường hợp vi phạm sau:

- Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai;

- Vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai đối với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý;

- Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc;

- Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng;

- Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.

Cần lưu ý, ông A cũng sẽ không được bồi thường đối với phần diện tích đất bị thu hồi nếu sử dụng đất không đúng mục đích; sử dụng đất không có hiệu quả; cố ý hủy hoại đất; đất được giao không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền (trong trường hợp bạn có quyết định giao đất); cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước; đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn; đất trồng cây hằng năm không được sử dụng trong thời hạn mười hai tháng liền; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn mười tám tháng liền; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn hai mươi bốn tháng liền.

Mức bồi thường, hỗ trợ và trình tự thủ tục cụ thể như thế nào bạn có thể liên hệ UBND cấp huyện nơi có đất để được giải đáp và hướng dẫn.


Luật sư - ThS Nguyễn Thị Thúy Hường (VPLS Nguyễn Văn Hậu và cộng sự)

Dành cho người xây nhà

Bạn quan tâm tới xe hơi?
Về đầu trang