Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Bồi thường theo giá quy định hay theo giá mua bán với chủ đất?

29/06/2009 10:52 

Tôi có đặt cọc mua một miếng đất ở tại quận 9 đã có giấy đỏ. Sau đó tôi mới biết theo quy hoạch 1/500 thì đất đó được quy hoạch làm đường rộng 17m. Nếu tôi vẫn tiếp tục mua thì khi nhà nước thu hồi đất tôi sẽ được bồi thường theo giá quy định hay theo giá mà tôi đã mua bán với chủ đất?

nguyenhuyduykhanh03@yahoo.com

Trả lời:

Theo Điều 9 Quyết định 17 ngày 14/3/2008 của UBND TP.HCM, giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất là giá đất do UBND TP quy định tại thời điểm thu hồi đất theo mục đích đang sử dụng của đất bị thu hồi được công nhận theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tại thời điểm có quyết định thu hồi đất mà giá đất do UBND TP quy định chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo ban bồi thường, giải phóng mặt bằng thuê đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá xác định giá đất để tính bồi thường sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường. Sau khi có kết quả của đơn vị tư vấn, UBND quận, huyện xem xét, đề xuất đơn giá đất để tính bồi thường và có văn bản gửi Sở Tài chính để Sở chủ trì cùng các sở, ngành liên quan thẩm định và trình UBND TP xem xét, quyết định.

Như vậy, khi thu hồi đất, nhà nước sẽ bồi thường cho ông theo cách tính giá đất nêu trên.
 

Ông DƯ HUY QUANG, Sở TN-MT TP.HCM

Theo Phap Luat TP.HCM

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang