Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chia đất khi ly hôn

26/10/2010 10:05 

Hỏi: Trước đây cha mẹ chồng tôi có sang tên cho vợ chồng tôi 400 m2 đất. Nay vợ chồng tôi ly hôn thì tôi có được chia đất không?

Mai Lan (tohchc@yahoo...)

- Trả lời:

Theo khoản 2 Điều 97 Luật Hôn nhân và Gia đình, việc chia quyền sử dụng đất chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:

- Đối với đất nông nghiệp trồng cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng.

- Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất ở… thì được chia đôi nhưng có xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản…

- Việc chia quyền sử dụng đối với các loại đất khác được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật dân sự.

Khi ly hôn, diện tích đất thuộc quyền sử dụng chung của vợ chồng chị sẽ được phân chia theo cách thức trên.

LS NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
(Theo PL TPHCM)

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang