Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chủ hộ có được quyền đại diện nhượng quyền sử dụng đất không?

03/05/2012 09:02

Hỏi: Đối với quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình, khi thực hiện các hợp đồng dân sự, có cần tất cả các thành viên trong gia đình đến Phòng công chứng ký tên vào hợp đồng không hay chỉ cần chủ hộ đại diện? Xin cảm ơn. (Lê Hồng Huấn, Email: huan@gmail.com.vn).

Trả lời

Theo quy định của pháp luật đối với quyền sử dụng đất được cấp cho hộ gia đình, khi thực hiện các hợp đồng, giao dịch dân sự, thì cần phải được được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong hộ, cụ thể được quy định tại khoản 2 điều 146, NĐ 181/2004/NĐ-CP “Hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, thuê, thuê lại quyền sử dụng đất; hợp đồng hoặc văn bản tặng cho quyền sử dụng đất; hợp đồng bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung của hộ gia đình phải được tất cả các thành viên có đủ năng lực hành vi dân sự trong hộ gia đình đó thống nhất và ký tên hoặc có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự”.

Như vậy, các thành viên trong hộ gia đình có thể lựa chọn việc thực hiện các giao dịch dân sự bằng một trong hai hình thức sau: Một là, tất cả các thành viên có đủ năng lực hành vi dân sự trong hộ gia đình có thể trực tiếp ký vào văn bản giao dịch; Hai là, để thuận tiện trong giao dịch dân sự các thành viên có đủ năng lực hành vi dân sự trong hộ gia đình có thể lập thành Hợp đồng ủy quyền để ủy quyền cho một người trong hộ được thay mặt các chủ thể khác khi tham gia giao dịch dân sự (Việc lập Hợp đồng ủy quyền cũng phải được lập tại Cơ quan công chứng).


Luật sư Trần Thị Thúy Hằng
(Theo Dân trí)

Dành cho người xây nhà

Chat với Batdongsan.com.vn