Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chủ sở hữu đất không đồng thời là người sử dụng đất

21/08/2010 08:45 

Hỏi: Tôi và người bạn trai bỏ tiền ra mua đất (đất đã được cấp “sổ đỏ”). Tôi bỏ tiền ra xây dựng nhà hàng, muốn được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có được không? Tôi phải thực hiện như thế nào?

 VHT (Hà Nội)


- Trả lời:

Theo Quyết định 18/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

b) Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì nộp giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở khi chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà ở (giấy tờ về giao dịch xây dựng nhà theo quy định của pháp luật về nhà ở) còn  phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà ở đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

c) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có);

d) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại điểm b khoản này đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng).

Trình tự giải quyết: Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các công việc theo quy định về kiểm tra hồ sơ, xác định đủ điều kiện hay không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất vào đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.


LS Bạch Tuyết Hoa

(Theo ANTĐ)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang