Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

24/06/2010 08:13 

Hỏi: Tôi định mua một mảnh đất nhưng người đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một người mất sức lao động đã 60 tuổi. Hiện người đó ở cùng các con, tôi lo ngại là chủ mảnh đất đã mất sức lao động và già yếu, nếu con cái chủ nhà không đồng ý cho bán thì người đó có quyền bán mảnh đất đó hay không?

Nếu tôi mua mảnh đất đó thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ ký với ai, người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay con của người đó?
 

Lê Văn Lương (Quốc Oai, Hà Nội)

- Trả lời:

Theo quy định tại Điều 122 - Bộ luật Dân sự năm 2005 thì đối với các giao dịch dân sự nói chung điều kiện để giao dịch có hiệu lực là:

Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự; Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

Hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch trong trường hợp pháp luật có quy định.

Trường hợp bạn hỏi nếu chủ nhà đã 60 tuổi và bị mất sức lao động, nhưng người đó không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì người đó vẫn có thể tham gia các giao dịch dân sự bình thường. Nếu bạn muốn mua diện tích đất đó thì bạn phải thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 691 - Bộ luật Dân sự ‘‘Cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, chủ thể khác sử dụng đất được pháp luật cho phép chuyển quyền sử dụng đất mới có quyền chuyển quyền sử dụng đất’’.

Tại khoản 1 Điều 106 - Luật Đất đai quy định: Người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng Quyền sử dụng đất khi đủ các điều kiện:

a) Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Trong trường hợp người đó là người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì người đó được quyền chuyển nhượng lại tài sản đó cho bạn. Đây là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bạn và chủ sở hữu nên chỉ có bạn và người đó được ký kết trong hợp đồng chuyển nhượng. Các con của người đó không có quyền tới việc chuyển nhượng mảnh đất này. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 689 - Bộ luật Dân sự ).
 

LS Bùi Sinh Quyền
Theo ANTĐ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang