Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Có được cấp "sổ đỏ" cho đất dư dôi?

25/12/2010 10:22

Hỏi: Năm 1992 gia đình tôi mua một mảnh đất 151m2 có tường bao xung quanh, đất chưa có sổ đỏ, hàng năm tôi đóng thuế đất đầy đủ.

Đến nay gia đình tôi làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đo được 159m2. Tôi xin hỏi gia đình tôi sẽ được Nhà nước công nhận bao nhiêu mét?

Đăng Khoa (Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời:

Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 18 Nghị Định 84/2007/NĐ-CP ngày 25-05-2007:

Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì giải quyết theo quy định sau:

Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất;

Như vậy, theo quy định trên thì gia đình bạn sẽ được Nhà nước công nhận 159m2.

LS Nguyễn Thị Thu Lan
(Theo ANTĐ)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang