Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Có được hưởng thừa kế khi mang quốc tịch nước ngoài?

19/03/2011 10:23 

Hỏi: Gia đình tôi sang sinh sống tại Nga từ khá lâu. Năm 2006, tôi chuyển sang quốc tịch Nga và xin thôi quốc tịch Việt Nam nhưng bố tôi vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.

Tháng 9/2010, bố tôi chết, để lại một ngôi nhà ở Tp.HCM. Nhiều người nói rằng tôi không được thừa kế do có quốc tịch nước ngoài và nhà lại ở Việt Nam. Vậy xin hỏi, tôi có được thừa kế không và thừa kế được chia thế nào? (Jenny Phan - LB.Nga)

Trả lời:

Theo Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự được ký kết giữa Việt Nam và Nga (25/8/1998) có quy định nguyên tắc: “Việc phân biệt động sản và bất động sản được xác định theo pháp luật của nước ký kết nơi có tài sản.”

Theo Điều 17 BLDS 2005 của Việt Nam. “1.Bất động sản là các tài sản bao gồm:

a) Đất đai; b) Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;c) Các tài sản khác gắn liền với đất đai; d) Các tài sản khác do pháp luật quy định. 2. Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.”

Theo quy định thì ngôi nhà của bố bạn để lại ở Tp.HCM là bất động sản.

Mặt khác, theo Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam và Nga (25/8/1998), theo Điều 35: “Quyền thừa kế bất động sản được xác định theo pháp luật của nước kí kết nơi có bất động sản”.

Do đó, việc xác định ai có quyền thừa kế ngôi nhà của bố bạn được xác định theo pháp luật Việt Nam. Cụ thể:

Trường hợp 1: Nếu bố bạn có di chúc thì những người có quyền thừa kế theo di chúc.

Trường hợp 2: Nếu không có di chúc, thì những người có quyền thừa kế được quy định theo Điều 676 BLDS 2005.

“Điều 676.Người thừa kế theo pháp luật: 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. 2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. 3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Vậy, không kể là mang quốc tịch Nga hay còn quốc tịch Việt Nam, bạn và anh chị em, ông bà, mẹ bạn có quyền ngang nhau trong việc thừa kế ngôi nhà.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Công ty Luật Newvision)
(Theo Đất Việt)


Dành cho người xây nhà

Về đầu trang