Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất chưa có giấy chủ quyền khi bị thu hồi có được bồi thường?

26/10/2009 08:21 

Năm 1992, gia đình tôi nhận sang nhượng bằng giấy tay 4.500m2 đất nông nghiệp để sản xuất.

Từ đó đến nay, gia đình tôi vẫn sử dụng ổn định, liên tục mảnh đất trên để trồng hoa màu, không có ai tranh chấp nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vừa qua, tôi được địa phương thông báo mảnh đất của gia đình tôi và nhiều hộ dân bên cạnh sẽ bị thu hồi để giao cho một công ty thực hiện dự án làm sân golf. Xin hỏi luật sư trường hợp của gia đình tôi có được bồi thường khi bị thu hồi mảnh đất trên hay không? (Nguyen Van Minh, TP.HCM)

Trả lời:

Điểm c, Khoản 1, Điều 44, Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với đất sử dụng trước ngày 15-10-1993 mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau: “Trường hợp đất đang sử dụng vào mục đích nông nghiệp mà người đang sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng diện tích được bồi thường, hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và khoản 1 Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP”. Như vậy, trường hợp mảnh đất  rộng 4.500m2 của gia đình ông đang sử dụng  vẫn được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích thực tế đang sử dụng.

Căn cứ theo Khoản 2, 3 Điều 6, Nghị định 197/2004 của Chính phủ: Người bị thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi; Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thực hiện thanh toán bằng tiền. Trường hợp người sử dụng đất được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật, thì phải trừ đi khoản tiền phải thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường, hỗ trợ về hoàn trả ngân sách Nhà nước.
 

LS. Đoàn Trí Phồn
Theo Thanh Nien

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang