Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất có trước 1945 nhưng không sổ đỏ có được bồi thường?

29/01/2010 15:22

Hỏi: Gia đình tôi có một thửa ruộng rộng khoảng 2.000m2. Thửa ruộng do ông bà chúng tôi để lại từ thời Pháp thuộc (trước 1945) với giấy chứng nhận trích lục bản đồ.

Gia đình chúng tôi kể từ thời đó vẫn làm ruộng kiếm sống trên mảnh đất này và tuân thủ đóng thuế ruộng đất cho Nhà nước.

Tuy nhiên gia đình tôi chưa làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mới đây, chúng tôi được biết thửa ruộng này sẽ thuộc diện phải giải tỏa. Vậy chúng tôi sẽ được đền bù như thế nào khi chưa làm được giấy tờ? (Pham Sy Ngoc Quang)

- Trả lời:

1. Trường hợp thửa đất của gia đình bạn thuộc diện phải giải tỏa để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế:

Thửa đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng nếu việc sử dụng là ổn định và được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là đất không có tranh chấp, khi thu hồi, Nhà nước sẽ thực hiện việc bồi thường được theo quy định sau:

- Nếu đất được sử dụng vào mục đích nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi,  gia đình bạn sẽ được bồi thường và hỗ trợ đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng  không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định.

Diện tích đất của gia đình bạn nằm trong hạn mức đất nông nghiệp, do vậy sẽ được bồi thường và hỗ trợ đối với toàn bộ diện tích đất ruộng này (Nghị định số 84 ngày 25-5-2007 của Chính phủ) .

- Trường hợp Nhà nước có đất để bồi thường, gia đình bạn sẽ được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng;

- Nếu Nhà nước không có đất để bồi thường thì gia đình bạn sẽ được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất;

- Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc giao đất ở tái định cư hoặc nhà ở tái định cư, nếu có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền theo quy định.

 (Nghị định số 69 ngày 13-8-2009 của Chính phủ)

2. Nếu việc giải tỏa thửa đất của gia đình bạn không nhằm sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế, khi đó gia đình bạn có thể thỏa thuận với chủ đầu tư theo hình thức chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Trên là quy định của pháp luật hiện hành về việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Việc bồi thường cụ thể đối với trường hợp của gia đình bạn khi Nhà nước thu hồi đất sẽ phụ thuộc vào quy định của pháp luật vào thời điểm có quyết định thu hồi.
 

LS Đoàn Thị Ngọc Linh (VPLS Lê Nguyễn)
Theo Tuổi Trẻ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang