Đất đang có người sử dụng có được giao cho người khác?

23/04/2019 15:22

Hỏi: Năm 2000, gia đình tôi có ký giấy cho UBND xã mượn đất để xây dựng trường học, nhưng nay, UBND xã lại yêu cầu chúng tôi ký giấy để đăng ký quyền sử dụng đất cho trường.

quyền sở hữu đất


Chỉ sau khi cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai thì mới được giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác. Ảnh minh họa

Vậy, tôi muốn hỏi, theo pháp luật hiện hành, có quy định nào bắt buộc gia đình tôi phải tách thửa đất đó hay không? Và những thỏa thuận được nêu trong giấy xác nhận trước của chúng tôi với UBND xã có còn giá trị không khi tách quyền sử dụng đất như vậy? 

Hồng Minh Nhựt (Cà Mau)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 53 Luật Đất đai năm 2013:

"Điều 53. Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác

Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng".

Từ quy định trên cùng các quy định khác có liên quan của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản quy định chi tiết thi hành cũng như tình hình thực tế sự việc, bà Nhựt cần nghiên cứu kỹ, đến UBND huyện nơi có đất để được giải đáp, hướng dẫn thực hiện theo luật định.

Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên & Môi trường

Dành cho người xây nhà