Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất được cấp từ năm 1968 bị thu hồi có được đền bù?

19/03/2010 15:50

Hỏi: Gia đình tôi có lô đất được cấp bằng khoán từ năm 1968, nay bị thu hồi để thực hiện dự án. Vậy tôi có được bồi thường không và bồi thường theo loại đất nào?)_ (Hoàng Thu, Q.9, TP.HCM)

- Trả lời:

Theo điều 50, luật Đất đai năm 2003, đất của gia đình ông đã có giấy tờ hợp lệ nên sẽ được bồi thường khi thu hồi đất. Tại điều 8, Nghị định 197 năm 2004 có quy định: Điều kiện để được bồi thường đất: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây: giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp...”.

Theo quy định tại điều 87, luật Đất đai năm 2003: Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao: “Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18.12.1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của luật này thì diện tích đất vườn, ao đó được xác định là đất ở”.

Tại khoản 2, điều 45, Nghị định 181 năm 2004 quy định: “Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng trước ngày 18.12.1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của luật Đất đai có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì toàn bộ diện tích đất đó được xác định là đất ở theo quy định tại khoản 2, điều 87 của Luật Đất đai”. Vậy đất của gia đình ông  nếu thuộc trường hợp nêu trên, khi áp giá bồi thường được xác định theo giá đất ở.
 

LS.Đoàn Trí Phồn
Theo Thanh Niên

Dành cho người xây nhà

Bạn quan tâm tới xe hơi?
Về đầu trang