Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất nằm trong hành lang an toàn giao thông có được cấp GCN QSDĐ?

01/06/2009 09:46

Gia đình tôi có đất sử dụng từ qua nhiều thế hệ, nay đến tôi. Do miếng đất nằm hoàn toàn trong hành lang an toàn giao thông (quốc lộ 8A) nên đến nay vẫn chưa được cấp GCN QSDĐ.

Tôi đã nhiều lần lên gặp cán bộ địa chính xã, huyện xin được kê khai cấp giấy nhưng đều được trả lời là đất nằm trong hành lang an toàn giao thông nên không được giải quyết.

Tôi muốn hỏi: đất nằm trong hành lang an toàn giao thông nhưng sử dụng trước các quy định của Nhà nước ban hành về mốc lộ giới thì có được cấp giấy chứng nhận hay không? Nếu có thủ  tục kê khai như thế nào? Xin cảm ơn.

(binhnth.dt@...)

- Luật sư Huỳnh Văn Nông trả lời:

Theo thư của ông, tôi hiểu phần đất của ông đã được nhiều thế hệ của gia đình ông sử dụng cùng một mục đích từ trước đến nay. Tôi cũng giả sử rằng mục đích sử dụng đất của gia đình ông đã và đang sử dụng là làm nhà ở.

Theo khoản 1 điều 3 nghị định 84/2007/NĐ-CP, thời điểm bắt sử dụng đất của ông được xác định là thời điểm mà thế hệ đầu tiên của gia đình ông bắt đầu sử xây dựng nhà ở.

Trong trường hợp thời điểm này diễn ra trước khi có quy hoạch sử dụng đất là hành lang an toàn giao thông được phê duyệt và hiện tại Nhà nước chưa có văn bản chính thức về chủ trương thu hồi đất thì ông sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích là đất làm nhà ở.

Nếu mục đích sử dụng đất của gia đình ông đã và đang sử dụng không phải là nhà ở thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mục đích tương ứng mà gia đình ông đã và đang thật sự sử dụng (điểm c khoản 1 điều 14 nghị định 84/2007/NĐ-CP).

Hồ sơ gồm: đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác nhận của UBND xã (phường) nơi thửa đất tọa lạc; một trong các loại giấy tờ chứng minh thời điểm bắt đầu sử dụng đất theo khoản 2 điều 3 nghị định 84/2007/NĐ-CP (nếu có). Hồ sơ sẽ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc ủy ban nhân dân cấp quận (nếu đất tọa lạc tại phường) hoặc nộp tại ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Thời hạn giải quyết: không quá 55 ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trân trọng kính chào.

Luật sư HUỲNH VĂN NÔNG
(Công ty luật TNHH Sài Gòn Luật)

Theo Tuoi tre Online

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang