Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất nhà nước giao có được bồi thường

14/01/2010 08:32 

Hỏi: Gia đình tôi được nhà nước giao đất nông nghiệp, nhưng hiện nay phần diện tích đất nói trên nằm trong diện bị Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án phát triển kinh tế.

Xin hỏi luật sư, gia đình tôi có được Nhà nước bồi thường không, nếu có thì bồi thường theo hình thức nào? (Nguyễn Ngọc Duyên - TP.HCM)

- Trả lời:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 16 Nghị Định 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định: “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng”.

Như vậy diện tích đất nông nghiệp của gia đình bà khi bị nhà nước thu hồi sẽ được Nhà nước bồi thường. Hình thức bồi thường được thực hiện căn cứ vào Khoản 1 Điều 16 Nghị định 69/2009, đó là “bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng”.
 

LS. Đoàn Trí Phồn
Theo Thanh Niên

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang