Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đất nông nghiệp bị thu hồi được đền bù như thế nào?

10/08/2011 16:55 

Hỏi: Tôi có một mảnh đất nông nghiệp. Vừa qua, một phần diện tích đất nói trên bị thu hồi giải tỏa.

Theo nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009, tôi biết ngoài tiền đền bù còn phải hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.

Nhưng hiện nay ban đền bù thông báo do tôi là công nhân viên chức nhà nước nên không được hưởng phần hỗ trợ trên. Xin hỏi: Thông báo trên của ban đền bù có thực hiện đúng theo nghị định 69 hay không? Nếu sai thì tôi phải làm thế nào để được nhận phần hỗ trợ trên. ANH DANG NGOC (anh051190@...)


Trả lời

Về việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Căn cứ điều 17 nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, người đang sử dụng đất nếu bị Nhà nước thu hồi đất sẽ được hỗ trợ các khoản sau:

a) Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở;

b) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp;

c) Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư; đất vườn, ao không được công nhận là đất ở;

d) Hỗ trợ khác.


Các điều kiện cụ thể của các khoản hỗ trợ trên như sau:

1. Đối với hỗ trợ di chuyển:

Căn cứ điều 18 nghị định 69/2009/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ kinh phí để di chuyển theo quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Đối với hỗ trợ tái định cư:

Căn cứ điều 19 nghị định 69/2009/NĐ-CP,  hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở và phải lo chỗ ở thì được hỗ trợ kinh phí để di chuyển theo quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

3. Đối với hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất:

Căn cứ điều 20 nghị định 69/2009/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định sau đây:

a) Trong trường hợp thu hồi từ 30% đến 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, nếu không phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 6 tháng; nếu phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng. Trong trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thời gian hỗ trợ ổn định đời sống tối đa là 24 tháng;

b) Trong trường hợp thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng, nếu không phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 12 tháng;  nếu phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 24 tháng; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ ổn định đời sống tối đa là 36 tháng;

c) Mức hỗ trợ cho một nhân khẩu quy định tại các điểm a và b nêu trên được tính bằng tiền tương đương 30 kg gạo trong 1 tháng theo thời giá trung bình tại thời điểm hỗ trợ của địa phương.

Như vậy, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của người đang sử dụng đất, thì ngoài tiền đền bù về đất còn được xem xét hỗ trợ từng trường hợp theo quy định nêu trên, chứ không phải hỗ trợ bằng tiền từ 1,5 đến 5 lần giá đất nông nghiệp như thư trình bày.

Việc xem xét trường hợp của ông/bà khi bị Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp, ngoài số tiền đền bù đất được nhận, ông /bà còn được xem xét hỗ trợ thêm khoản tiền hỗ trợ nào trong số các khoản tiền hỗ trợ nêu trên thì phải căn cứ vào trường hợp của ông bà thuộc trường hợp nào trong số các trường hợp đó, nếu ông/bà không thuộc trường hợp nào trong số các trường hợp được xem xét hỗ trợ thì ông/bà không được nhận tiền hỗ trợ. Nếu ông /bà thuộc trường hợp được nhận hỗ trợ thì số tiền cụ thể sẽ được căn cứ vào quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với từng dự án.


Luật sư Phạm Đình Sơn
(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà

Bạn quan tâm tới xe hơi?
Về đầu trang