Đất vườn có phải là đất trồng cây lâu năm không?

29/09/2011 13:34 

Hỏi: Tôi có một miếng đất 1.000 m2 tại quận Ninh Kiều (Cần Thơ). Trong giấy tờ đất ghi rõ 300m2: Thổ cư, 700m2: đất vườn. Nhưng sau khi làm giấy tờ mới thì trong sổ ghi: 300m2: thổ cư, 700m2: đất cây lâu năm.

Xin hỏi đất vườn có phải là đất trồng cây lâu năm không? Quy định nào nói về điều này? Xin cảm ơn. Thanh (nguyentuanthanhlxag@... )


Trả lời

Theo quy định của Luật đất đai năm 1987 và Luật đất đai 1993 thì đất vườn có thể được sử dụng vào mục đích nông nghiệp hoặc lâm nghiệp.

+ Đất nông nghiệp là đất được xác định chủ yếu dùng vào sản xuất nông nghiệp như trồng trọt, chăn nuôi, kể cả nuôi trồng thủy sản hoặc nghiên cứu thí nghiệm về trồng trọt, chăn nuôi.

+ Đất lâm nghiệp là đất được xác định chủ yếu dùng vào sản xuất lâm nghiệp như trồng rừng, khai thác rừng, khoanh nuôi, tu bổ, cải tạo rừng, nghiên cứu thí nghiệm về lâm nghiệp; đất rừng cấm, vườn quốc gia; đất trồng rừng để phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, cải tạo môi trường.

Tuy nhiên, Luật đất đai năm 2003 không còn sử dụng thuật ngữ đất vườn nữa. Vì vậy, căn cứ vào điều 87 Luật đất đai 2003, cũng như hiện trạng sử dụng đất của thửa đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành điều chỉnh ký hiệu tương ứng với mục đích sử dụng đất của thửa đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, khi bạn tiến hành thủ tục xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bạn có thể tìm đọc Luật đất đai qua các thời kỳ như đã đề cập ở trên để được chi tiết.


Luật sư Nguyễn Văn Hậu
(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà