Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Diện tích đất dưới 30m2, vẫn có thể được cấp sổ đỏ

09/03/2012 15:39

Hỏi: Tôi mua mảnh đất có diện tích gần 30m2 dưới hình thức chuyển nhượng viết tay từ nhiều năm nay ở một quận nội thành Hà Nội.

Thời điểm tôi mua, đất chưa có sổ đỏ. Nay tôi muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có đủ điều kiện không. Quy định hiện hành về vấn đề này thế nào?  Bạn Nguyễn Hoàng Tùng (email:tungHN@.....vn)


Trả lời

Quyết định 58 ngày 30//3/2009 (có hiệu lực từ 10/4/2009) của UBND TP Hà Nội quy định: Đối với thửa đất đã có sổ đỏ, cơ quan công chứng không làm thủ tục công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khi chuyển nhượng có chia tách thửa đất thành 2 hoặc nhiều thửa trong đó có một hoặc nhiều thửa diện tích không đủ 30m2, hoặc đủ 30m2 trở lên nhưng một chiều mảnh đất được tách ra dài dưới 3m.

Những trường hợp mua bán, chuyển nhượng đất có diện tích dưới 30m2 kể từ thời điểm quyết định này có hiệu lực sẽ không được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Đối với trường hợp đất có diện tích dưới 30m2 nhưng nguồn gốc hình thành từ trước đó và phù hợp với các quy định của pháp luật, thì nay chủ đất vẫn có thể được cấp giấy chủ quyền (trên cơ sở tham chiếu các Quyết định 97 ngày 16/6/2004 và Quyết định 26 ngày 28/5/2008 của UBND TP Hà Nội về diện tích đất tối thiểu khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Theo đó, nếu việc mua bán chuyển nhượng thửa đất dưới 30m2, có giấy tờ hợp lệ nhưng chưa có sổ đỏ không qua thủ tục công chứng (giấy viết tay) trước ngày 16/6/2004 (thời điểm quyết định 97 có hiệu lực) thì hiện nay được coi là điều kiện để cấp sổ đỏ.

Trường hợp bạn vừa nêu, nếu thửa đất của bạn mặc dù có diện tích dưới 30 m2 nhưng bạn mua (nhận chuyển nhượng) trước ngày 16/6/2004 và phù hợp với các quy định khác của pháp luật về đất đai thì vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.


Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm (Hà Nội)
(Theo Tienphong)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang