Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đòi lại nhà vắng chủ do Nhà nước quản lý

25/02/2011 11:35 

Hỏi: Gia đình tôi có một căn nhà tại Quảng Ninh từ trước những năm 50. Sau đó, gia đình tôi chuyển vào Nam sinh sống và không hề làm bất kỳ thủ tục gì để chuyển nhượng nhà.

Nay gia đình tôi có thể xin Nhà nước trả lại căn nhà đó hay không? - Nguyễn Văn Bách (Hoàng Mai, Hà Nội)

Trả lời:

Tuy thư của ông không nói chi tiết vấn đề nhưng có khả năng căn nhà trên đã bị Nhà nước quản lý theo diện nhà vắng chủ. Theo các điều 1, 2 Nghị quyết 23 ngày 26-11-2003 của Quốc hội, Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991.

Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất (trong đó có nhà đất vắng chủ). Nếu thực sự căn nhà mà ông nêu trong thư thuộc diện này thì căn nhà được Nhà nước hoàn thành thủ tục pháp lý về sở hữu toàn dân. Gia đình ông không thể đòi lại nhà.

Nếu có thể, ông hãy gửi chi tiết hơn những vấn đề liên quan để luật sư có thể tư vấn cụ thể hơn. Xin cảm ơn ông Bách.

Luật sư Vũ Lợi
(Theo PL&XH)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang