Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Đối tượng được hưởng bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

23/11/2009 15:27 

Gia đình nhà vợ tôi có sở hữu một số đất ruộng để canh tác mang tên vợ tôi. Do sức yếu, không làm ruộng được nên vợ tôi đã nhường lại số ruộng này cho cô hai tôi làm. Do có việc làm khác, cô hai tôi sau đó lại nhường tiếp số ruộng này cho cô ba tôi làm.

Hiện nay chính quyền muốn lấy lại số ruộng này vào mục đích chung và sẽ đền bù cho người sở hữu. Vậy xin hỏi ai sẽ là người được hưởng đền bù ở đây? Vợ tôi, cô hai hay cô ba? Tôi có thể kiểm tra ở đâu để biết chính xác số ruộng này đang thuộc quyền sở hữu của ai? Cảm ơn. (Do Hai Ha)

- Trả lời:

Theo pháp luật hiện hành, người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo điều 8 nghị định 197/2004/NĐ-CP, điều 44, điều 45, điều 46 nghị định 84/2007/NĐ-CP thì sẽ được bồi thường khi bị thu hồi đất.

Theo như thông tin bạn cung cấp, tôi hiểu rằng vợ bạn đang là người đứng tên trêngGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và việc nhường lại cho hai người cô thực hiện việc canh tác trên thửa đất nói trên chỉ được thể hiện qua lời nói, không làm biến động quyền sử dụng đất. Nghĩa là mặc dù người cô đang canh tác trên thửa đất nhưng trên giấy chứng nhận vẫn ghi tên vợ của bạn.

Trong trường hợp này, nếu giấy chứng nhận được cấp cho hộ gia đình mà vợ bạn là người đại diện đứng tên trên giấy chứng nhận thì hộ gia đình vợ của bạn sẽ là đối tượng được hưởng phần bồi thường đất. Nếu giấy chứng nhận đó được cấp cho riêng vợ của bạn, lúc này người được hưởng phần bồi thường sẽ là vợ của bạn.

Bạn cũng sẽ là người được hưởng phần bồi thường đất nếu quyền sử dụng đất đó được xác định là tài sản chung của vợ chồng bạn (tài sản được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân).

Tuy nhiên, nếu việc nhường đất cho hai người cô canh tác đã được thực hiện bằng văn bản, có công chứng của cơ quan có thẩm quyền và đã có đăng ký biến động về đất đai thì người có tên trên giấy chứng nhận lúc bấy giờ sẽ là người được hưởng phần giá trị bồi thường khi đất bị thu hồi.

Bạn có thể liên hệ với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên và môi trường để được hỗ trợ về thông tin người sử dụng đất đối với thửa đất nói trên.
 

LS Huỳnh Văn Nông
Theo Tuổi Trẻ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang