Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Giải quyết trường hợp Nhà nước mượn đất

29/06/2010 08:22

Hỏi: Gia đình tôi có một thửa đất ở có cả vườn ao từ đời ông cha để lại. Đến năm 1980, để làm sân kho, thôn đã mượn lối đi qua bờ ao nhà tôi.

Năm 1998 tôi kê khai sử dụng đất để được cấp sổ đỏ thì phần diện tích bờ ao (khảng 50m2) không được xét cấp với lý do đất đó là của thôn (giấy cho thôn mượn đất tôi đã làm mất). Từ đó tôi cũng đã làm việc nhiều lần với UBND xã nhưng không được giải quyết. Vậy tôi phải yêu cầu đòi lại đất của mình như thế nào cho đúng?

Trả lời: 

Điều 116 - Luật Đất đai quy định về giải quyết trường hợp Nhà nước mượn đất của hộ gia đình cá nhân như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân trước đây đã cho cơ quan Nhà nước mượn đất, nay có nhu cầu sử dụng thì gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất cho mượn. Hồ sơ gồm có:

a) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của luật này;

b) Giấy tờ cho mượn đất mà các bên đã ký kết tại thời điểm cho mượn đất;

c) Đơn yêu cầu trả lại quyền sử dụng đất.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xem xét, giải quyết. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì giải quyết theo các phương thức sau đây:

a) Trả lại quyền sử dụng đất đã mượn nếu đất đó chưa giao cho người khác sử dụng;

b) Bồi thường bằng tiền hoặc giao đất mới, chỗ ở mới nếu đất đó đã giao cho người khác sử dụng.

Nếu ông làm mất giấy cho thôn mượn đất thì ông có thể nghiên cứu Điều 112 Nghị định 181/2004/NĐ-CP để có điều kiện đòi lại đất của mình: Hộ gia đình, cá nhân đã cho cơ quan Nhà nước mượn đất mà giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ cho mượn đất chỉ còn lưu tại cơ quan Nhà nước thì cơ quan Nhà nước có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ đang lưu giữ để hộ gia đình, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 116 - Luật Đất đai.
 

LS. BẠCH TUYẾT HOA
Theo ANTĐ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang