Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hiểu thêm về hợp đồng ủy quyền

26/09/2009 08:23 

Trước đây do chưa có hộ khẩu Hà Nội nên khi mua nhà (có sổ đỏ) tôi chỉ có thể làm được hợp đồng ủy quyền với bên bán. Hợp đồng ủy quyền của tôi có thời hạn 10 năm và là hợp đồng ủy quyền không có thù lao.

Trong hợp đồng ủy quyền có ghi rõ tôi có toàn quyền chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng toàn bộ thửa đất nói trên.

Nay tôi muốn bán căn nhà trên thì khi bán có cần có chữ ký của người ủy quyền trong hợp đồng ủy quyền hay không? Hay nói cách khác, khi bán tôi có bị ràng buộc gì với họ?
 

Vũ Minh Tân

Trả lời:

Hợp đồng ủy quyền với nội dung “bên thụ ủy có quyền chuyển nhượng toàn bộ thửa đất, trong thời hạn 10 năm”. Nếu đến thời điểm chuyển nhượng mà thời hạn ủy quyền vẫn còn, bên ủy quyền vẫn còn sống hoặc không mất năng lực hành vi dân sự thì ông có quyền chuyển nhượng bất động sản nói trên vì sẽ không có ràng buộc gì với bên đã ủy quyền cho ông.

Tuy nhiên, trường hợp của ông cần chú ý hai vấn đề dễ gây nhầm lẫn ngay nội dung giấy chứng nhận. Đó chính là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Để giao dịch không phát sinh tranh chấp, ông cần phải xem lại nội dung sổ đỏ để biết trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đã có cấp quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong giấy chứng nhận chưa.

Do sổ đỏ của ông nói chung chung nên khi yêu cầu công chứng có hai khả năng xảy ra:

(1) Nếu tài sản gắn liền với đất đã được công nhận quyền sở hữu trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phòng công chứng sẽ chứng thực giao dịch mua bán nhà và đất ở.

(2) Nếu tài sản gắn liền với đất chưa được công nhận quyền sở hữu trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phòng công chứng chỉ chứng thực giao dịch đối với phần đất ở mà không chứng nhận giao dịch phần tài sản gắn liền với đất.
 

LS Phan Thanh Thy
Theo Tuoi Tre

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang