Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hỏi về đóng tiền sử dụng đất ngoài hạn mức đất ở

31/08/2011 08:22 

Hỏi: Trên cơ sở giấy tờ của chính quyền cũ, năm 1980 UBND huyện Thủ Đức (Tp.HCM) đã cấp giấy chứng nhận sử dụng đất (giấy trắng) cho gia đình tôi với tổng diện tích 734m2.

Tại thời điểm đó, hạn mức đất ở của các huyện ngoại thành là 400m2 nên hằng năm tôi đã phải đóng thuế cho phần đất ở 400m2.

Đến tháng 2/2009, tôi đổi giấy trắng sang giấy hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở) và được UBND quận 9 (do chia tách quận huyện nên hiện nay nhà tôi thuộc quận 9) cấp quyền sử dụng đất ở cho toàn bộ diện tích 743m2 nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Nay có điều kiện nên tôi muốn thực hiện nghĩa vụ tài chính và được Phòng tài chính Q.9 cho biết tôi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cho 543m2 do hạn mức đất ở của Q.9 là 200m2.

Xin hỏi thông báo của Phòng tài chính Q.9 có đúng không? Nếu đúng, việc tôi đã được chứng nhận sử dụng 400m2 đất ở và đóng thuế đất với hạn mức này từ năm 1980, giờ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính cho cả phần đất ở đã được công nhận từ trước thì sao? Vũ Tiến Dũng (dungvt59@... )


Trả lời

Về việc đóng tiền sử dụng đất ngoài hạn mức đất ở:

Căn cứ điểm a, điểm b khoản 1 điều 50 Luật đất đai, người sử dụng đất đang sử dụng đất ổn định, được UBND phường xác nhận rằng đất không có tranh chấp mà người sử dụng đất có một trong những giấy tờ sau đây khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất, kể cả đất ngoài hạn mức:

a. Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất được cấp trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b. Giấy chứng nhận quyền sử đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hay có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính.

Căn cứ điểm a khoản 4 điều 3 nghị định 198/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ, những trường hợp sử dụng đất như đã nêu trên đều thuộc đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất.

Theo thư trình bày, ông cho biết năm 1980 UBND huyện Thủ Đức đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông với diện tích đất ở 400m2. Như vậy nếu căn cứ các quy định nêu trên và với điều kiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp vào năm 1980 của ông được cấp đúng thẩm quyền thì hiện nay khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, ông không phải đóng tiền sử dụng đất cho diện tích đất ở là 400m2.

Ngược lại, nếu giấy chứng nhận quyền sử đất được cấp năm 1980 không đúng thẩm quyền, thì việc cơ quan thuế yêu cầu ông phải đóng tiền sử dụng đất cho 543m2 là đúng.

Để xác định vấn đề trên được chính xác, ông nên hỏi cơ quan thuế lý do ông phải đóng tiền sử dụng đất cho 543m2 đất. Nếu lý do được xác định là từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 1980 không đúng thẩm quyền, ông có thể làm đơn yêu cầu UBND quận 9 xác định tính chất pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, với trường hợp của ông, vào thời điểm năm 1980 ngoài việc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có thể ông còn đăng ký sử dụng đất. Vì vậy ông có thể yêu cầu UBND quận 9 xác định trường hợp của ông có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hay sổ địa chính hay không. Nếu ông có tên trong một các loại sổ này với diện tích đất đăng ký là 400m2 đất ở thì trường hợp này ông không phải nộp tiền sử dụng đất.


Luật sư Phạm Đình Sơn
(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà

Bạn quan tâm tới xe hơi?
Về đầu trang