Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Hợp đồng hùn vốn mua đất bằng giấy tay có giá trị?

23/05/2011 14:14

Hỏi: Năm 2003, tôi có hùn 50 triệu đồng cùng với một người bạn để mua bán đất. Hai bên giao nhận tiền bằng giấy viết tay, không có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương.

Sau đó, mặc dù tôi yêu cầu nhiều lần nhưng người bạn vẫn không chịu cung cấp giấy tờ đất mà chúng tôi góp tiền mua chung và cũng không chịu trả tiền lại cho tôi. Tôi phải làm gì để nhận lại được số tiền trên? (Letuan69@gmail.com)

Trả lời:

Theo qui định của pháp luật dân sự, hợp đồng về quyền sử dụng đất phải có công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, hợp đồng giữa bạn với người bạn có thể được xem là hợp đồng vay tiền và là bằng chứng để chứng minh người ấy đang giữ tiền của bạn.

Theo qui định tại khoản 1 Điều 477 Bộ luật Dân sự, bạn có quyền đòi lại tiền vào bất cứ lúc nào sau khi đã báo trước một thời gian hợp lý. Nếu người bạn của bạn vẫn không chịu trả tiền thì bạn có thể khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền, buộc người ấy phải trao trả số tiền mà bạn đã giao.

Luật sư Vũ Văn Lợi
(Theo PL&XH)


Dành cho người xây nhà

Về đầu trang