Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Khi bán đất có cần ý kiến các thành viên?

25/06/2009 11:16  |  Theo Đất Việt

Hỏi: Khi cha tôi vì là chủ hộ được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, muốn làm hợp đồng bán đất có phải thông qua các thành viên trong gia đình?

Gia đình chúng tôi canh tác trên diện tích 20.000m2 đất nông nghiệp từ năm 1978. Đến năm 1996, được UBND huyện Bình Chánh, TP.HCM, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cha tôi là chủ hộ, đứng tên trên giấy chứng nhận. Năm 2009, cha tôi bán phần đất này, lập hợp đồng đặt cọc và ký nhận 300 triệu đồng nhưng không thông qua các thành viên trong gia đình. Hành động tự ý bán đất này của cha tôi là đúng hay sai?

Trả lời:

Theo quy định tại điều 108 Bộ luật Dân sự năm 2005, tài sản chung của hộ gia đình gồm: quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, rừng trồng của hộ gia đình, tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên hoặc được tặng - cho chung, được thừa kế chung và các tài sản khác mà các thành viên thỏa thuận là tài sản chung của hộ.

Căn cứ điều 109 Bộ luật Dân sự 2005 quy định việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình: các thành viên của hộ gia đình chiếm hữu và sử dụng tài sản chung của hộ theo phương thức thỏa thuận. Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ mười lăm tuổi trở lên đồng ý.

Theo ông trình bày, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, nhưng chỉ một mình cha ông định đoạt chuyển nhượng, không thông qua các thành viên trong hộ gia đình là trái với quy định của pháp luật.

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang