Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Nhà do vợ chồng đứng tên có bị ba chồng lấy lại?

23/11/2011 09:53 

Hỏi: Nhà hiện giờ tôi đang ở là từ ông bà chồng cho bố chồng, bố chồng cho chồng tôi. Hiện giấy tờ sổ đỏ đang đứng tên hai vợ chồng. Sau một thời gian, ông bà đang sống cùng vợ chồng tôi nghe cô chú xúi giục nên muốn lấy lại nhà đất.

Vậy có trường hợp nào mà nhà đang đứng tên hai vợ chồng tôi lại bị lấy lại không? Gia Cát Tiên Lương (tienlgc@...)


Trả lời

Theo thư trình bày thì ông/ bà được cha mẹ cho một căn nhà và ông/ bà đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Căn cứ khoản 20 điều 4 Luật đất đai đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp cho người có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở.

Căn cứ điều 109 Bộ luật dân sự (BLDS), không ai bị hạn chế, bị tước đoạt trái pháp luật quyền sở hữu đối với tài sản của mình. Do đó cha mẹ của ông/ bà không có quyền đòi lại nhà đất đã cho ông/ bà một cách hợp pháp và việc cho này đã được cơ quan có nhà nước thẩm quyền công nhận bằng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Mặt khác, căn cứ điều 465 BLDS, hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó, bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho.

Vì vậy, sau khi cha mẹ của ông/ bà đã ký hợp đồng tặng cho căn nhà trên cho ông/ bà thì cũng có nghĩa quyền sở hữu đối với căn nhà và quyền sử dụng đất đã được chuyển giao cho ông/ bà một cách hợp pháp. Do đó, cha mẹ của ông/ bà không thể thay đổi ý kiến để đòi lại nhà đã cho ông/ bà bằng một hợp đồng đã được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.


Luật sư Phạm Đình Sơn
(Theo TTO)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang