Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Nhà tạo lập 1999, có được cấp chủ quyền?

23/06/2009 08:36

Hỏi: Tháng 10/2004, tôi mua căn nhà nhỏ được tạo lập năm 1999 (có tờ giấy kê khai năm 1999) và đã tiến hành sửa chữa vào thời điểm đó.

Năm 2008, tôi lập đơn xin phép tồn tại công trình và có văn bản chấp nhận (căn nhà tôi ở trong khu dân cư ổn định, nhà không tranh chấp). Tôi cũng đã nhập hộ khẩu vào căn nhà trên.

Tuy nhiên khi đến nộp hồ sơ xin chủ quyền hồng tại UBND quận thì không được với lý do vi phạm Luật đất đai. Tôi không hiểu về vấn đề này, kính nhờ quý báo giải thích hộ tôi việc UBND quận trả lời như vậy có đúng không? Tôi cần phải làm như thế nào để hợp thức hoá căn nhà trên?

Huynh Vu (huynhhuyenvu@...)

Trả lời:

Căn cứ pháp luật về đất đai: Người đang sử dụng đất hợp lệ chưa được cấp giấy chứng nhận thì được cấp giấy chứng nhận. Ngoài trừ các trường hợp vi phạm điều cấm trong lĩnh vực đất đai, như đất do lấn chiếm; đang có tranh chấp chưa giải quyết xong; do vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đã được công bố; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 của quyết định 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của UBND TP.HCM quy định các trường hợp nhà ở - đất ở không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gồm:

(a) Nhà ở - đất ở đã có quyết định hoặc thông báo giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(b) Nhà ở được xây dựng sau thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và công bố quy hoạch, có toàn bộ diện tích không phù hợp quy hoạch; nằm trong khu vực cấm xây dựng; lấn chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật (giới hạn tĩnh không, giao thông đường sắt, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hành lang an toàn lưới điện, hành lang bảo vệ sông, kênh rạch, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác); di tích lịch sử văn hóa, văn hóa đã được xếp hạng, an ninh quốc phòng;

(c) Nhà ở được xây dựng trên đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo khoản 2 của điều này (tạm hiểu là giao đất để làm dự án phát triển);

(d) Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc không thuộc diện phải xác lập quyền sở hữu nhà nước theo quy định tại nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của quốc hội và nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 2/4/2005 của UBTVQH;

(đ) Các trường hợp không thuộc diện được sở hữu nhà ở hoặc không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở;

(e) Nhà ở - đất ở có tranh chấp, khiếu nại liện quan đến sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở mà chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật;

(g) Nhà ở - đất ở của Chính phủ ViệtNamvà chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế có cam kết khác.

Nếu bạn không rơi vào các trường hợp này thì được cấp giấy chứng nhận.

UBND quận trả lời chung chung là “vi phạm Luật đất đai” nên từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở là chưa thỏa đáng. Bạn liên hệ UBND quận để yêu cầu xem xét lại trường hợp của bạn. Trong trường hợp UBND quận tiếp tục từ chối cấp giấy chứng nhận, bạn yêu cầu họ phải chỉ rõ vi phạm điều khoản nào của Luật đất đai để có hướng giải quyết.

LS Phan Thanh Thy

Theo Tuoi Tre

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang