Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Phải công khai giá đền bù thu hồi đất sau khi được phê duyệt

04/08/2011 10:48 

Hỏi: Để phòng chống tham nhũng, việc công khai trong quản lý đất đai được qui định như thế nào? (Nguyễn Thị Thành, P. Hàng Bông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời

Theo Điều 21 Luật Phòng chống tham nhũng thì việc công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng đất phải tuân theo các qui định sau:

1. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm dân chủ và công khai.

2. Trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, cơ quan, tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch đó phải thông báo công khai cho nhân dân địa phương nơi được quy hoạch, điều chỉnh biết.

3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, việc giải phóng mặt bằng, giá đền bù khi thu hồi đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc điều chỉnh phải được công khai.

4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch chi tiết và việc phân lô đất ở, đối tượng được giao đất làm nhà ở phải được công khai.


Luật gia Nguyễn Thị Lý
(Theo Landtoday)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang