Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Phân chia nhà thừa kế

13/04/2010 09:02 

Hỏi: Sau khi cha mẹ chết không lập di chúc, tôi đã đại diện các đồng thừa kế đứng tên xin cấp giấy hồng cho căn nhà của cha mẹ để lại.

Nay các chị em tôi muốn bán nhà này. Vậy chúng tôi có phải chia tiền cho các con của một người anh đã được cha mẹ cho đất và nay đã chết hay không?
 

Nguyễn Văn Hoàng (170/43B Bến Vân Đồn, quận 4, TP.HCM)

- Trả lời:

Theo khoản 1a Điều 676 Bộ luật Dân sự, người anh của ông cùng với các con đẻ khác đều là những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thứ nhất của cha mẹ ông.

Do cha mẹ ông không có di chúc nên căn nhà của họ giờ thuộc sở hữu chung của tất cả anh chị em của ông (không phân biệt người đã được hay chưa được cha mẹ cho tài sản) theo nguyên tắc mỗi người được hưởng phần bằng nhau.

Tiền bán nhà phải được phân chia cho người anh và do người anh đã chết nên vợ và các con của anh ấy được hưởng phần tiền này.

 

LS LÊ BỬU THÀNH
Theo PL TPHCM

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang