Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quyền định đoạt di sản

19/07/2010 09:00

Hỏi: Tôi lập di chúc để lại một căn nhà cho con gái mình. Sau khi tôi mất, con gái tôi có quyền bán căn nhà đó hay không?

Khưu Tam Anh
(Chung cư Hùng Vương, phường 11, quận 5, TP.HCM)

-Trả lời:

Theo các điều 646, 648, 670, 671 Bộ luật Dân sự, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Trường hợp người lập di chúc không kèm theo điều kiện (dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng…) thì người được hưởng thừa kế có quyền định đoạt di sản (bán, tặng cho, cho thuê…).

Nếu di chúc của ông không kèm theo điều kiện nêu trên thì khi di chúc có hiệu lực pháp luật, con gái ông có quyền bán căn nhà. 
 

LS NGUYỄN MINH LUẬN
Theo PL TPHCM

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang