Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Quyền định đoạt nhà thuộc sở hữu chung

22/02/2011 10:02 

Hỏi: Cha tôi có hai vợ, chín người con. Vợ cả đã mất từ lâu, người vợ sau đang cùng cha tôi đứng tên trên giấy chủ quyền nhà được cấp năm 2007. Cha tôi có toàn quyền chia nhà cho các con hay không? Nếu cha tôi không lập di chúc thì sau khi ông mất, ai có quyền thụ hưởng nhà? Võ Khuê (vokhue@...)

Trả lời:

Nếu căn nhà nêu trong thư là tài sản chung của người cha với người vợ thứ hai thì về nguyên tắc, người cha được sở hữu 1/2 nhà. Theo đó, ông ấy chỉ có quyền định đoạt phần nhà thuộc sở hữu của mình chứ không có quyền định đoạt toàn bộ căn nhà. Trường hợp người cha mất không có di chúc thì phần nhà của người chết thuộc về những người thừa kế theo pháp luật thuộc hàng thứ nhất của người chết, gồm có vợ và chín người con. Mỗi người thừa kế được hưởng phần ngang nhau (theo khoản 1a Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005).

LS TRẦN THỊ MIỀN
(Theo PL TPHCM)

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang