Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Tặng, cho di sản của chồng

26/05/2010 08:58 

Hỏi: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất của gia đình tôi do tôi và chồng tôi đứng tên. Trước khi chết, chồng tôi không để lại di chúc.

Vậy tôi có thể tặng cho con trai cả của chúng tôi toàn bộ nhà đất nói trên không?
 

Nguyễn Thị H. (Q.Tân Bình)


- Trả lời:

Nhà và đất nói trên là tài sản chung của vợ chồng. Chồng chết không để lại di chúc nên phát sinh thừa kế theo pháp luật (điểm a, khoản 1, điều 675 BLDS 2005). Những người thừa kế theo pháp luật ở hàng thừa kế thứ nhất của chồng gồm: cha mẹ, vợ và các con (điểm a, khoản 1, điều 676 BLDS 2005).

Như vậy, phần sở hữu của chồng trong căn nhà và đất nói trên trở thành di sản, là tài sản của các đồng thừa kế. Toàn bộ nhà và đất trên trở thành tài sản thuộc sở hữu chung của người vợ và các đồng sở hữu (điều 215 BLDS 2005). Việc định đoạt quyền sở hữu toàn bộ căn nhà và đất nêu trên phải có đủ sự thỏa thuận của các đồng thừa kế và người vợ (khoản 1, điều 233 BLDS 2005). Do đó, người  vợ chỉ có thể thực hiện tặng cho con trai cả toàn bộ nhà đất nói trên khi:

- Người vợ và tất cả các thừa kế cùng ký hợp đồng tặng, cho.

- Hoặc các thừa kế ký văn bản ủy quyền cho người vợ thực hiện tặng tất cả phần thừa kế của mình cho người con trai cả.

Nhưng trước khi làm thủ tục tặng, cho nhà thì người vợ và các thừa kế cần phải hoàn thành thủ tục khai nhận thừa kế phần di sản do người chồng để lại cho những người thừa kế.
 

LS Trương Thị Hòa
Theo Phụ nữ

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang