Nhà đất

Hỗ trợ vay ngân hàngHỗ trợ vay ngân hàng

Thu hồi đất có giấy tờ từ thời Pháp thuộc

22/10/2010 15:34 

Hỏi: Ông nội tôi (ở Bình Định) có một thửa đất gò (6.500m², trong đó có khoảng 800m² đất mồ mả) đã có giấy tờ đất cấp từ thời Pháp thuộc (năm 1940) mang tên ông. Ông tôi chết năm 1982. Từ năm 1979 gia đình tôi đã sử dụng để trồng bạch đàn và một số loại cây khác.

Đến năm 1992 Nhà nước có đo đạc lại bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận năm 1993 trên địa bàn toàn xã nhưng thửa đất này không được đo và không được cấp giấy chứng nhận (lý do đất khu vực này xấu không canh tác được).

Nay địa phương cấp (hoặc cho thuê) khu vực này (gồm nhiều thửa đất xung quanh nữa) cho doanh nghiệp tư nhân làm nhà xưởng, gia đình tôi được chính quyền địa phương thông báo yêu cầu dọn cây để trả đất lại cho địa phương với mức hỗ trợ tiền công chặt bạch đàn 3.000-5.000 đồng/cây tùy theo lớn nhỏ.

Xin luật sư tư vấn địa phương và doanh nghiệp xin cấp đất có thực hiện đúng luật pháp hiện hành? Xin cảm ơn.

Nguyễn Văn Sang (nvsang09@... )


- Trả lời:

Nếu có giấy tờ đất từ thời Pháp thuộc cấp (cho ông nội bạn - là một trong các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật đất đai) đối với thửa đất trên thì gia đình bạn sẽ được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm thu hồi đất, với điều kiện phải được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là đất không có tranh chấp.

Nếu việc thu hồi đất nêu trên là đúng quy định cũng như đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định và gia đình bạn có đủ điều kiện để được Nhà nước đền bù, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất thì mức hỗ trợ đối với các loại cây nông nghiệp trên đất thu hồi sẽ căn cứ vào quyết định của UBND cấp tỉnh tại thời điểm thu hồi đất.

Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và công bố; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng.

Trường hợp tại thời điểm có quyết định thu hồi đất mà giá đất chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp.

Vì bạn không cung cấp đầy đủ thông tin nên không thể trả lời được việc thu hồi đất nêu trên có thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định hay không. Tuy nhiên, bạn có thể tìm đọc Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để đối chiếu với trường hợp của gia đình bạn.

LS NGUYỄN VĂN HẬU
(Theo Tuổi trẻ)

Chủ đề được quan tâm

Dành cho người xây nhà

Về đầu trang